Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jan van Meerten (1795-1864)

Doopinschrijving van Jan van Meerten (1795-1864)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jan van Meerten (1795-1864) weergegeven.1 Jan werd op 13 september 1795 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel en is geboren op 6 september 17952 Jan was de zoon van Klaas van Meerten (?-1804) en Maria van den Berg (1760-1832). Als doopgetuige was Lotje van de Peppel (1768-1830) aanwezig, Lotje was de huisvrouw van Frederik van Meerten (±1767-1845).3

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 44. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. In de doopinschrijving staat 6 december, maar dit is niet correct. Je kunt niet gedoopt zijn voordat je geboren bent.
  3. Frederik was een jongere broer van Klaas.