Home » Genealogie » Doopinschrijving van Maria van Renkum (1729-?)

Doopinschrijving van Maria van Renkum (1729-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Maria van Renkum (1729-?) weergegeven.1 Maria werd op 3 juli 1729 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden. Zij was een dochter van Jan Jacobsen van Renkum (?-?) en Anneke van Meerten (?-?). Als doopgetuige was iemand van Le Fabre aanwezig, wie van die familie is de notulist ontgaan.

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 51. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.