Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jantjen van Lienden (1692-?)

Doopinschrijving van Jantjen van Lienden (1692-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jantjen van Lienden (1692-?) weergegeven.1 Op 10 januari 1692 werd Jantjen gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Zij was een jonge dochter van Bart Hanss (?-?) en Metjen Corneliss (?-?). Zij waren lidmaten van de gemeente.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 65. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.