Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jan van Gelder (1741-?)

Doopinschrijving van Jan van Gelder (1741-?)

De doopinschrijving van Jan van Gelder (1741-?) zoals weergegeven in het Doop-, Trouw- en Lidmatenboek van Randwijk.

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jan van Gelder (1741-?) weergegeven.1 Hij werd op 20 augustus 1741 gedoopt ten overstaan van de dominee. Zijn vader was Evert van Gelder (?-?) en zijn moeder was Joanna van Meerten (?-?)2. Hoogstwaarschijnlijk is Jan vóór of in 1744 overleden omdat er in dat jaar opnieuw een kind uit dit gezin met de naam Jan gedoopt wordt.3

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief in Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Randwijk Doop, 1666-1752, Trouwen 1666-1751, Lidmaten 1665-1751, DTB 955, blz. 62. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Elders ook wel Johanna van Meerten genoemd.
  3. Zie voor de doopinschrijving van de laatste Jan hier: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-jan-van-gelder-1744/.