Home » Uncategorized » Doopinschrijving van Albert van Gelder (1740-1796)

Doopinschrijving van Albert van Gelder (1740-1796)

De doopinschrijving van Albert van Gelder (1740-1796) zoals weergegeven in het Doop-, Trouw- en Lidmatenboek van Randwijk.

Hierboven wordt de doopinschrijving weergegeven van Albert van Gelder (1740-1796).1 Albert werd op 24 maart 1740 gedoopt ten overstaan van de dominee. Zijn vader was Evert van Gelder (?-?). Zijn moeder was Joanna van Meerten (?-?)2.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief in Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Randwijk Doop, 1666-1752, Trouwen 1666-1751, Lidmaten 1665-1751, DTB 955, blz. 61. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Elders ook wel Johanna van Meerten genoemd.