Home » Genealogie » Doopinschrijving van Hendrijn van Gelder (1742-?)

Doopinschrijving van Hendrijn van Gelder (1742-?)

De doopinschrijving van Hendrijn van Gelder (1742-?) zoals weergegeven in het Doop-, Trouw- en Lidmatenboek van Randwijk.

Hierboven wordt de doopinschrijving van Hendrijn van Gelder (1742-?) weergegeven.1 Op 16 december 1742 werd Hendrijn gedoopt ten overstaan van de predikant. Zij was een dochter van Evert van Gelder (?-?) en Johanna van Meerten (?-?).

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief in Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Randwijk Doop, 1666-1752, Trouwen 1666-1751, Lidmaten 1665-1751, DTB 955, blz. 63. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.