Home » Genealogie » Doopinschrijving van Gerri Annie Doornebal (1935-2020)

Doopinschrijving van Gerri Annie Doornebal (1935-2020)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerri Annie Doornebal (1935-2020) weergegeven.1 Zij werd gedoopt op 3 mei 1936 in de Nederlands Hervormde Kerk te Ingen. Gerri Annie is geboren op 16 november 1935 en is de dochter van Dirk Johannes Doornebal (1901-?) en Gerritje Anna van Meerten (1911-?).

Voetnoten

  1. Bron: 0810 Archief van de Hervormde gemeente Ingen, 1648 – 2010, 15-327 Doopregisters, 1662-1718, 1772-1996, 1880 mei-1940 jul, p. 128. Te raadplegen via de website van het Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.