Home » Genealogie » Doopinschrijving van Gevert van Meerten (1951-2006)

Doopinschrijving van Gevert van Meerten (1951-2006)


Hierboven wordt de doopinschrijving van Gevert van Meerten (1951-2006) weergegeven.1 Hij werd op 12 augustus 1951 gedoopt in de Hervormde Kerk te Ingen en is geboren op 25 april 1951. Zijn vader was Johannes van Meerten (1921-1995) en zijn moeder was Gerdina Willemina Briene (1922-2010).

Voetnoten

  1. 0810 Archief van de Hervormde gemeente Ingen, 1648 – 2010, 15-327 Doopregisters, 1662-1718, 1772-1996, 19 augustus 1940-juni 1995, p. 18. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.