Home » Genealogie » Doopinschrijving van Dirk Martinus Vermeer (1867-1932)

Doopinschrijving van Dirk Martinus Vermeer (1867-1932)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Dirk Martinus Vermeer (1867-1932) weergegeven.1 Dirk Martinus is geboren op 22 april 1867 en is gedoopt op 14 juli 1867. Zijn vader/verwekker is onbekend en zijn moeder was Elisabeth2 Vermeer (1845-1900).3

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 2-8 Doopboeken, 1822-1939, 2 Fragmentarisch, 1825-1896, Folio 75. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Ook wel geschreven als Elizabeth.
  3. Het parenteel van zijn stiefvader Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.