Home » Genealogie » Doopinschrijving van Mina Stunnenberg (1869-1960)

Doopinschrijving van Mina Stunnenberg (1869-1960)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Mina Stunnenberg (1869-1960) weergegeven.1 Mina werd geboren op 2 mei 1869 en is gedoopt op 6 juni 1869. Zij was een dochter van Piet2 Stunnenberg (1836-1913) en Gerritje van Meerten (1836-1904).3

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 2-8 Doopboeken, 1822-1939, 2 Fragmentarisch, 1825-1896, Folio 78. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Vaker Peter genoemd.
  3. Het parenteel van haar ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1836-1904-en-peter-stunnenberg-1836-1913/.