Home » Genealogie » Doopinschrijving van Daniella van Meerten (1774-1853)

Doopinschrijving van Daniella van Meerten (1774-1853)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Daniella van Meerten (1774-1853) weergegeven.1 Daniella werd op 31 juli 1774 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 27 juli 1774. Ze was een dochter van Arien van Meerten (±1735-1809) en Gerritje van Lienden (±1742-1822). Als doopgetuige was de weduwe van Daniel van Lienden (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 10. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hoe Daniel verwant is aan dit echtpaar is mij (nog) niet bekend, maar vermoedelijk een broer of vader van de doopmoeder.