Home » Genealogie » Doopbewijs van Maria van Meerten (1726-?)

Doopbewijs van Maria van Meerten (1726-?)

Doopbewijs van Maria van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Maria van Meerten (17261-?) weergegeven.2 Op 1 december 1726 werd Maria gedoopt. Zij was een dochter van Jan Jans van Meerten (?-?) en Neeltje van Wees (?-?). Doopgetuige was Anneke van Meerten (?-?) de vrouw van Jan Jacobs van Renkum (?-?).

Voetnoten

  1. Er van uitgaande dat ze als baby gedoopt is.
  2. Bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.