Home » Genealogie » Overlijdensakte van Andries van Meerten (1875-1909)

Overlijdensakte van Andries van Meerten (1875-1909)

Overlijdensakte van Andries van Meerten (1875-1909) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Andries van Meerten (1875-1909) weergegeven.1 Op 1 juni 1909 deed Jan Willem van Meerten (1878-1944) in de Gemeente Kesteren aangifte van het overlijden van zijn broer. Jan Willem was een en dertig jaar oud en sigarensorteerder van beroep. Hij woonde te Opheusden. Hij gaf aan dat Andries op 29 mei 1909 om twee uur in de middag op drie en dertig jarige leeftijd is overleden. Andries was getrouwd met Evertje van de Kolk (1887-1974) 2 en weduwnaar van Aaltje Vermeer (1871-1904).3 Voor zijn overlijden was hij sigarensorteerder van beroep en woonde in Opheusden. Hij was geboren op 16 november 1875 te Opheusden.4 Volgens de akte was hij de zoon van Willem van de Kolk (1828-1900) en Jantje Ramkema (1841-1915). Dit is echter niet correct want Andries was een zoon van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900). De ambtenaar heeft de ouders van zijn vrouw Evertje en zwager Klaas verward met de ouders van Andries. Als getuige had Jan Willem de zwager van de overledene meegebracht: Klaas van de Kolk (1880-1966), acht en twintig jaar oud en sigarensorteerder van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1909, aktenummer 18. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zie hier voor het parenteel van dit echtpaar: https://oorsprong.info/parenteel-van-andries-van-meerten-1875-1909-en-evertje-van-de-kolk-1887-1974/.
  3. Zie hier voor het parenteel van dit echtpaar: https://oorsprong.info/parenteel-van-andries-van-meerten-1875-1909-en-aaltje-vermeer-1871-1904/.
  4. De geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-andries-van-meerten-1875-1909/.