Home » Genealogie » Doopbewijs van Arien van Meerten (1786-?)

Doopbewijs van Arien van Meerten (1786-?)

Doopbewijs van Arien van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Arien van Meerten (1786-?) weergegeven.1 Arien werd gedoopt op 23 april 1786 en is geboren op 15 april 1786. Zijn vader was Hendrik van Meerten (±1749-1833) en Neeltje van de Graaf (±1760-1818). Als doopgetuige was Aaltje van de Graaf aanwezig.2 Arien is waarschijnlijk in de kinderjaren overleden omdat in 1791 in dit gezin een Ariën wordt geboren.3

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het is de auteur nog onbekend wie Aaltje was.
  3. Zie: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-arien-van-meerten-1791/.