Home » Genealogie » Doopbewijs van Otto van Meerten (1786-?)

Doopbewijs van Otto van Meerten (1786-?)

Doopbewijs van Otto van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Otto van Meerten (1786-?) weergegeven.1 Otto werd gedoopt op 19 februari 1786 en is geboren op 8 februari 1786. Zijn vader was Dirk van Meerten (?-?) en zijn moeder was Gerarda Hartman (±1761-?). Er wordt geen doopgetuige vermeld.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.