Home » Genealogie » Doopbewijs van Ariën van Meerten (1791-?)

Doopbewijs van Ariën van Meerten (1791-?)

Doopbewijs van Ariën van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Ariën van Meerten (1791-?) weergegeven.1 Ariën werd gedoopt op 3 april 1791 en is geboren op 31 maart 1791. Hij was een zoon van Hendrik van Meerten (1749-1833) en Neeltje van de Graaf (±1760-1818). Als doopgetuige was Hendrina van de Graaf (?-?) aanwezig.2 Ariën is waarschijnlijk in de kinderjaren overleden omdat er op 17 juni 1797 een Ariën wordt geboren in dit gezin.3

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hendrina was vermoedelijk een zus van Neeltje.
  3. https://oorsprong.info/doopbewijs-van-arien-van-meerten-1797-1831/.