Home » Genealogie » Doopbewijs van Maria van Ingen (1786-1861)

Doopbewijs van Maria van Ingen (1786-1861)

Doopbewijs van Maria van Ingen in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Maria van Ingen (1786-1861) weergegeven.1 Maria werd op 19 november 1786 gedoopt en is geboren op 18 november 1786. Haar vader was Jan Otto van Ingen (1742-?) en haar moeder was Maria van Meerten (±1744-1832). Als doopgetuige was Jantje van Ingen aanwezig.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.