Home » Dinosaurussen

Categoriearchief: Dinosaurussen

De roofdinosaurus van Portugal – Reusachtige killer opgegraven in Zuid-Europa

Veel creationisten denken dat de dinosauriërs die we vinden in de aardlagen van het Trias, Jura en Krijt omgekomen zijn tijdens de zondvloed.1 Ds. K. Hoefnagel vat deze gedachte samen in de vraagrubriek van Bewaar het Pand, het blad van de gelijknamige stroming binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. Diverse basistypen dino’s kwamen volgens de predikant uit Gods scheppende hand. De meeste dino’s moeten vóór de zondvloed hebben geleefd. Ze hebben nog wel in de ark gezeten, maar nooit meer de omvang gehad van de beesten die voor de zondvloed hebben geleefd. Ziende op de talloze opgravingen kunnen we, volgens Hoefnagel, niet meer om het bestaan van de dino heen.2 Daar ben ik het van harte mee eens! Recent las ik in Wetenschap in Beeld een prachtig artikel over dino-opgravingen in Portugal. Hieronder een samenvatting daarvan.3

Het skelet van Torvosaurus tanneri, tentoongesteld in Museum of Ancient Life in Lehi (Utah). Bron: Wikipedia.

Iedere zomer doen paleontologen dino-opgravingen in de Lourinhã Formatie in Portugal. De formatie bevat gesteenten van het Boven-Jura tot het Onder-Krijt. Ooit wemelde Portugal van de dinosaurussen.4 Wetenschap in Beeld geeft drie voorbeelden van grote beesten die in het gebied leefden: (1) Supersaurus lourinhanensis (een langnekdinosaurus), (2) Miragaia longicollum (dit dier leek op een Stegosaurus met platen op zijn rug), en (3) Lourinhanosaurus antunesi (een grote vleesetende dinosaurus). Wetenschap in Beeld ging mee met een van de opgravingen en maakt daar een leuk verslag van.

Torvosaurus

In het gebied wordt ook een Allosaurus gevonden, een van de bekendere roofdino’s uit die tijd.5 Het skelet van dit beest is ook te vinden in het bekende Creation Museum.6 Maar uit opgravingen in de Lourinhã Formatie blijkt dat dit niet de grootste vleesetende dino is geweest. De paleontologen dr. Octávio Mateus en dr. Micael Marinho hebben een wervel gevonden die behoorde tot de grote Torvosaurus. Het lijkt erop dat dit daarmee de grootste vleeseter is die ooit op het Europese continent heeft rondgelopen. In de Verenigde Staten werd het beest eind jaren ’70 voor het eerst benoemd. Paleontologen dachten daarom dat de eerder gevonden resten van Torvosaurus in Portugal behoorde tot het Amerikaanse soort Torvosaurus tanneri. Na zorgvuldige analyse in 2013 bleek dat er toch verschillen waren tussen de schedels. Toen in 2020 in Duitsland een nieuwe variant opdook, waren onderzoekers ervan overtuigd dat het hier gaat om de Torvosaurus als Europees soort: Torvosaurus gurneyi.

Europese fossielen van de Torvosaurus zijn zeer zeldzaam. Hoewel fossielen zeldzaam zijn, hebben we genoeg fossielen om ongeveer te weten hoe het beest eruit zag. In 2006 vond men in Portugal een stuk bovenkaak. Uit deze bovenkaak blijkt dat de Portugeese Torvosaurus minder tanden had dan de Amerikaanse Torvosaurus. Deze tanden waren 10 centimeter lang. “Ze konden door spieren snijden, maar doordat ze smal waren, konden ze geen bot verbrijzelen zoals T. rex dat kon.” De armen waren langer en sterker dan die van een Tyrannosaurus rex en daardoor ook beter te gebruiken. “De gespierde armen hadden elk drie klauwen, waarmee het dier waarschijnlijk prooien vasthield. De kromme klauwen waren 12-13 centimeter lang.” De onderzoekers vonden in 2006 samen met de bovenkaak ook een staartwervel. Uit een reconstructie met deze staartwervel blijkt dat het beest 10 meter lang werd en zo’n vijf ton gewogen heeft. “Net als andere vleesetende dinosauriërs liep Torvosaurus met zijn rug en staart horizontaal.” Volgens onderzoekers joeg de Portugese Torvosaurus waarschijnlijk op grote dieren. Mogelijk zelfs sauropoden die ook in het leefgebied voorkwamen. Het beest leek op de Tyrannosaurus rex, maar was iets kleiner en had een minder krachtige beet als deze koning van de hagedissen.

Rivierdelta

Volgens onderzoekers was het leefgebied van deze Portugese Torvosaurus een uitgestrekte rivierdelta waar het wemelde van de dinosaurussen. “Varens en naaldbossen domineerden het gebied en het klimaat was mild en warm. Langs de rivieren en beken zorgden nat zand en modder ervoor dat zowel botten als voetafdrukken van allerlei soorten bewaard zijn gebleven.” Of dit correct is of berust op een naturalistische interpretatie en of dit ook anders geïnterpreteerd kan worden is mij niet bekend. Bij de opgravingen in de Lourinhã Formatie zijn, voor zover ik weet, geen creationistische geologen en/of paleontologen actief. Dat is wel een gemiste kans, want de Lourinhã Formatie is volgens geleerden één van de beste plaatsen in Europa om fossielen te zoeken. We kunnen op dit moment dus niet bestuderen óf de gedachte van ds. Hoefnagel, in navolging van veel creationistische paleontologen zoals Paul Garner (MSc.), het bij het juiste eind heeft, namelijk dat (veruit de meeste) dinobeesten omgekomen zijn tijdens de zondvloed. Óf dat drs. Hoogerduijn betere papieren kan laten zien door te beweren dat deze beesten ná de zondvloed zich hebben ontwikkeld en ook weer zijn uitgestorven. De schrijver van het artikel in Wetenschap in Beeld rekent in ieder geval niet met de zondvloed en meent dat de Portugese Torvosaurus gurneyi, als soort maar liefst 2 tot 3 miljoen jaar op aarde gejaagd heeft.

N.a.v.: Fock, O., 2023, Dit is de T. rex van Europa, Wetenschap in Beeld 2023 (5): 28-33.

Voetnoten

Onze voorouders zouden dinoplaatjes herkennen

Dit artikel is geschreven samen met Jan van Meerten.

Er is niets mis met dinoplaatjes sparen. Je kunt evengoed geloven dat de aarde nog maar een paar duizend jaar jong is.

Deze weken zijn veel kinderen druk in de weer met het verzamelen en ruilen van ‘dinoplaatjes’. Ze maken dankzij Albert Heijn (AH) kennis met diverse soorten dino’s. Groot feest voor de dinoliefhebbers én voor AH zelf natuurlijk. Geef AH eens ongelijk om dino’s als trekker te gebruiken. Het verzamelboek gaat uit van de gedachte dat de dino’s vele miljoenen jaren voor de mens leefden. Kinderen die bij de Bijbel opgroeien, en ouders zullen zich wellicht afvragen hoe dat zit. Er zijn argumenten die ervoor pleiten dat dino’s en mensen gelijktijdig hebben geleefd. Wereldwijd zijn er verhalen, tekeningen, beeldjes en inscripties over draken bekend. In het kasteel van Blois, Frankrijk, bevindt zich bijvoorbeeld een tapijt waarop een draak met jongen te zien is. Een van de drakenjongen komt, afgezien van de vleugels, goed overeen met de Maiasaurus of een andere Hadrosaurus-achtige, een zogenoemde ‘eendensnaveldino’. Hebben de makers van het tapijt (of hun voorouders) deze dieren zelf gezien? Dat is goed mogelijk, al zullen dergelijke afbeeldingen zijn aangevuld met mythische elementen. Zo zijn er talloze andere verhalen en detailtekeningen. Het is op basis hiervan niet onredelijk om te stellen dat mensen dino’s gezien hebben.

Koolstofdatering

Koolstof-14 (14C) is een radioactief element dat langzaam vervalt tot stikstof-14. Ongeveer elke 5730 jaar vervalt de helft van de 14C. Na vijftigduizend jaar is er te weinig over om te dateren en moeten er andere dateringsmethoden gebruikt worden. Dino’s zijn volgens de gangbare theorie 65 miljoen jaar geleden uitgestorven. Dinoresten zullen daarom in theorie geen 14C meer kunnen bevatten. Toch wordt er 14C gevonden in dinobotten. Dat is opmerkelijk. Daarnaast zijn in de overblijfselen van een Tyrannosaurus resten van rode bloedcellen en zacht weefsel aangetroffen en in de hoorn van een Triceratops recent lijkende botcellen. Het is onwaarschijnlijk dat zulke resten miljoenen jaren bewaard zouden kunnen blijven. Deze waarnemingen passen beter bij een tijdsrekening van een jonge aarde.

Behemoth

In de Bijbel zul je het woord ‘dinosaurus’ niet vinden. Dat woord is pas in 1841 bedacht. Diverse geleerden als de oudtestamenticus Mart-Jan Paul en wetenschapshistorica Adrienne Mayor zijn van mening dat vóór die tijd het woord ‘draken’ gebruikt werd. Zo ook in de Bijbel. Daarnaast wordt in Job 40 gesproken over de behemoth, waarvan de beschrijving aan een sauropode (een dino met een lange nek) doet denken. De standaardvertaling ‘nijlpaard’ of ‘olifant’ doet de tekst geweld aan. Dino’s en mensen hebben in dezelfde tijd geleefd; door het lezen van de Bijbel is deze conclusie onvermijdelijk. Dino’s zijn door God geschapen tot meerdere glorie van Hem. Er is daarom niets mis met het sparen van dinoplaatjes, mits je ze in Bijbelse context blijft zien.

Dit artikel is met toestemming van de auteurs overgenomen uit het Nederlands Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, Ree, N. van, 2016, Onze voorouders zouden dinoplaatjes herkennen, Nederlands Dagblad 72 (19.259): 12.

‘Fuzzy with a Chance of Feathers’ – Dr. Marcus Ross sprak in het gebied rond Chicago over geverderde dinosauriërs

Vanaf 7 januari tot en met 10 januari 2023 hield de Amerikaanse organisatie Midwest Creation Fellowship een tour met de paleontoloog dr. Marcus Ross in het gebied rond Chicago. Dr. Ross sprak in een drietal kerken over ‘Fuzzy with a Chance of Feathers‘. De lezing ging over het al dan niet bestaan van gevederde dinosauriërs. Een van deze meetings is opgenomen en terug te kijken. Met dank aan Midwest Creation Fellowship voor plaatsing van de video.

Kluitman brengt opnieuw neutraal dino-boekje uit voor beginnende lezers – Bespreking van ‘Dino is de weg kwijt’

Het is een verademing dat er christelijke of neutrale dinoboekjes voor kinderen uitgebracht worden. Vorig jaar gaf uitgeverij Kluitman opnieuw een neutraal1 kinderboekje uit. Zo kunnen beginnende lezers die houden van dino’s lezen toch lezen over hun favoriete onderwerp.

Gegevens

In de inleiding schreef ik ‘opnieuw’, want nog niet zo lang geleden bracht Kluitman in dezelfde serie ‘Ik houd van lezen’ ook een boekje uit met als titel: ‘De kleine dino gaat op pad’.2 In de zomer van 2021 was dit boekje al maar liefst 10.000 keer verkocht.3 Het tweede dinoboekje in deze serie, met de titel ‘Dino is de weg kwijt’, is geschreven door THiLO en geïllustreerd door Pascal Nöldner. Het betreft een vertaling van het Duitse boekje ‘Zwei Dinos wollen nach Hause’. ‘Dino is de weg kwijt’ is vertaald en bewerkt door Paulien Smeulders. De uitgever van het dinoboekje is Kluitman. Deze uitgeverij geeft vaker neutrale kinderboekjes uit.4 Het niveau van het boekje is AVI E3, hetzelfde niveau als het eerste dinoboekje.

Inhoud

Het boekje begint met een openingsplaat waarop verschillende dino’s staan. In de kantlijn staan wat dino’s die het kind kan opzoeken op de plaat. Helaas schaart de auteur zwemmende en vliegende reptielen ook onder de dino’s. Strikt genomen zijn dat echter geen dino’s, want dino’s zijn hoofdzakelijk landdieren.5 Het verhaal gaat over twee jonge dino’s (een jonge Triceratops ‘Saurus’ en een jonge Tyrannosaurus ‘Toppie’) die met elkaar spelen. Ze komen een dino-ei tegen en denken daarmee te kunnen voetballen. De moeder van het dino-ei, een Ankylosaurus, vindt dat geen goed idee en jaagt hen weg. Omdat moeder Ankylosaurus woest is, vluchten Saurus en Toppie zo ver weg dat ze verdwaald raken. Een jonge Ankylosaurus ‘Koko’ wil wel graag met het tweetal spelen, rent hen achterna en raakt ook verdwaald. Het drietal loopt een vulkaanhelling op om met behulp van het uitzicht te kijken waar hun ouders zijn. Uiteindelijk komt alles goed en is moeder Ankylosaurus weer aardig. Als de kleintjes haar eieren maar met rust laten. Om Saurus, Toppie en Koko toch te helpen slaat ze een stuk rots af en dan kunnen de kinderen toch nog voetballen. Een leuk verhaaltje voor een leerling uit groep 3. Tussendoor zijn nog twee zoekplaten te zien.

Tot slot

Het tweede dinoboekje van Kluitman is ook een leuk en leerzaam boekje geworden. Omdat Universele Gemeenschappelijke Afstamming en Deep Time ontbreekt, is het boekje ook geschikt voor kinderen van christelijke ouders. Van harte aanbevolen!

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten

Tweede trailer ‘Jurassic World: Dominion’

Vorige maand deelden we hier een trailer van de dino-film ‘Jurassic World: Dominion’ die binnenkort uitkomt.1 Op 28 april 2022 plaatsten Universal Pictures een tweede trailer op haar YouTube-kanaal. Hieronder delen we ook deze trailer.

Voetnoten

Trailer ‘Jurassic World: Dominion’

Afgelopen week dacht ik met de kinderen na over de vraag: ‘Wat als dinosauriërs nu nog steeds zouden leven?’ En dan bedoel ik niet, zoals naturalisten beweren, dat de huidige vogels zouden afstammen van een bepaalde groep dino’s. Uiteraard is dat laatste vanuit Bijbels oogpunt onjuist. Ik bedoel de schubachtige beesten die in het verleden op aarde rondstampten en waarvan we in sommige aardlagen nog resten van terug vinden. De makers van Jurassic Park en Jurassic World hebben zich daar ook mee bezig gehouden. Universal Pictures heeft aan het begin dit jaar de officiële trailer van Jurassic World: Dominion uitgebracht. Zelf ben ik niet zo van de speelfilms, maar voor degene die raakvlakken hebben met geologie en geschiedenis, maak ik een uitzondering. Deze films heb ik afgelopen tijd bestudeerd op accuraatheid en verwerking van geologie (of paleontologie). Ook de film Jurassic World waar dino’s met mensen leven wil ik aan een dergelijk onderzoek onderwerpen. De film komt op 10 juni 2022 uit en is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar (al zou ik persoonlijk die leeftijdsgrens wat naar omhoog bijstellen).

De trailer is via de onderstaande link te bekijken:
https://youtu.be/fb5ELWi-ekk

Neutraal kinderboek ‘De kleine dino gaat op pad’ al meer dan 10.000 keer verkocht

Voor ouders die christen zijn is het lastig om aan goede dinoboeken voor hun kinderen te komen. Vaak worden deze kinderboeken ingebed in een naturalistisch paradigma van miljoenen jaren geleden. Dit is in strijd met de Bijbelse geschiedenis. Daarom is het mooi dat er steeds meer christelijke of neutrale dinoboeken op de markt komen. Dino’s zijn namelijk prachtige schepsels van onze Schepper.

Vandaag heb ik het boekje ‘De kleine dino gaat op pad’ besproken op onze website.1 Dit is een boekje uit de populaire serie ‘Ik (hou van) lezen’. Een erg populaire serie verschenen bij Kluitman. De catalogus ‘Zomer 2021’ meldt dat er een tweede deel in de serie is uitgegeven. Een bespreking hiervan volgt op deze website. Dat het leesboek ‘De kleine dino gaat op pad’ in de smaak valt blijkt wel uit het aantal exemplaren dat er is verkocht. Kluitman meldt dat zij maar liefst 10.000 exemplaren van dit boekje verkocht. Dat is maar goed ook want christelijke en neutrale kinderboeken over dino’s zijn een zeldzaamheid en daarom hard nodig.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. In de komende maanden zal dit project verder uitgekristalliseerd worden. Een dergelijk opvoedings- en onderwijsproject zal ook onderdeel zijn van het jaarplan ‘Fundamentum 2022-2023’.

Drie kleine dino’s gaan op pad – Bespreking ‘De kleine dino gaat op pad’

Niet elk kind is even gemotiveerd om te (leren) lezen. Het kan helpen als er boekjes voor deze beginnende lezers zijn die aanspreken door leuke plaatjes en interessant onderwerpen. Kluitman heeft daarom een serie ‘Ik hou van lezen’. Één boekje in deze serie gaat over dino’s.

Het gaat over drie jonge dino’s (Don, Dien en Daan). Het verhaal begint bij het feit dat de moeders een ei leggen. Moeder Iguanodon (een plantenetende dino), met de naam Iggie, legt twee eieren, moeder Polacanthus (een pantserdino met alleen rugstekels), met de naam Pollie, legt één ei. De eieren komen na verloop van tijd uit en er verschijnen totaal drie jonge dieren. Die ontsnappen uit een nest met een hoge rand en beleven een heel avontuur. Ze komen twee Brachiosaurussen (groot, zwaar en lomp met een lange nek) tegen. Daarna maken ze kennis met Nebo, een vliegend reptiel van het geslacht Nemicolopterus. Op het laatst wordt het nog spannend want dan moeten ze vluchten voor een Tyrannosaurus rex. Gelukkig is Daan de ‘haai van het bos’ te slim af en loopt het goed af.

Het niveau van het leesboekje is AVI E3, dat maakt het boekje voornamelijk geschikt voor groep 3 en 4. Om voor te lezen is het boekje al eerder te gebruiken. De moeilijke Latijnse namen staan niet in de tekst, maar als ondertitel bij het plaatje waar een nieuw beest voor het eerst geïntroduceerd wordt. Dit daagt de kinderen, die al meer kunnen lezen, uit om ook die woorden te lezen. Het boekje is aantrekkelijk, bevat veel plaatjes en voert de spanning op. Fijn dat Kluitman ook een boekje over dino’s laat verschijnen.

Als het gaat om levensbeschouwing is het boekje redelijk neutraal. De auteur heeft geschreven vanuit de leefwereld van de dino. Het begint daarom niet met ‘miljoenen jaren geleden’ of ‘héél, héél lang geleden’. Maar eenvoudig en nuchter met: “Aan de rand van het woud loopt een kudde. Die eet van de bomen. Een grote dino loopt weg van de kudde. Het is Iggie. Ze gaat op zoek naar een goede plek.” Het boekje is daarom prima te gebruiken in het christelijk onderwijs en in de opvoeding van onze jonge kinderen. Wel zien we bij de auteur, Michaela Hanauer, sporen van een naturalistisch wereldbeeld. Ze schetst namelijk net als zovele andere (kinder)boeken een idyllische dinowereld. Maar een dergelijke wereld heeft nooit bestaan. In de tekeningen van het boekje zien we geen spoor van zoogdieren, vogels en andere beesten. De kinderen zouden haast geloven dat er vroeger een wereld was met alleen maar dino’s en vliegende reptielen. Maar afgezien van deze kanttekening, die te verhelpen is door er met uw kind over te praten, is het boekje zeer de moeite waard om te (laten) lezen.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. In de komende maanden zal dit project verder uitgekristalliseerd worden. Een dergelijk opvoedings- en onderwijsproject zal ook onderdeel zijn van het jaarplan ‘Fundamentum 2022-2023’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

DUPLO laat mensen en dino’s samenleven – Bespreking van het LEGO-DUPLO-pakket 10939

Veel kinderen zijn gefascineerd door dinosauriërs. Deze dino-liefde begint vaak al vroeg. Sommige christelijke ouders houden hun kinderen uit bescherming weg bij deze ‘monsters’. Hoewel goed bedoeld, is dat niet nodig en ik denk zelfs schadelijk. Beter kunnen deze prachtige schepsels van God verklaard worden vanuit het scheppingsparadigma. Als er tenminste materiaal voor handen is kan dat al vroeg. Helaas gaat het meeste lesmateriaal, maar ook veel speelgoed uit van het naturalistische raamwerk. LEGO DUPLO doet dat gelukkig niet, die laat zelfs mensen en dino’s samenleven.

Jurassic World

Zowel op de doos als in het instructieboekje zijn geen sporen te vinden van de naturalistische natuurfilosofie. Het instructieboekje geeft slechts een bouwinstructie en maakt op het tweede blad reclame voor ander DUPLO-speelgoed. De plaatjes op de doos laten zien hoe je met dit pakket kan spelen en welke varianten je kunt verzinnen in het spel.1 De makers van DUPLO hebben zich laten inspireren door Jurassic World, een ‘Science Fiction’-filmserie, waarin de oorspronkelijke gedachte van een dinodierentuin met levende dino’s (gefabriceerd uit gevonden dino-DNA) mislukt. De dino’s breken uit en de gevolgen zijn niet te overzien: het complete eiland moet geëvacueerd worden en de dino’s heersen domineren op het eiland.

De inhoud

In het pakket zien we blokjes om een toegangsboog te maken. Om het extra spannend te maken zijn er ook vlammen bijgeleverd, die als fakkels op de boog staan. Het pakket bevat ook twee witte hekjes om de dino’s achter te houden, een palmboom en vier bloemen die (door ze op elkaar te stapelen) samen twee struiken vormen. De bijgeleverde dino’s zijn Tyrannosaurus rex (een vleesetende dino) en Triceratops horridus (een plantenetende dino). In het voorgestelde spel breken deze dino’s samen uit. Als laatste bevat het pakket een motor met daarop Owen Grady, de gedragsbioloog die speelt in de serie Jurassic World.2

Ten slotte

Uiteraard is Jurassic World fantasie en voorlopig nog onmogelijk3, maar het is goed dat dergelijk speelgoed bestaat. Dit om richting de kinderen aan te geven dat dino’s en mensen samengeleefd kunnen hebben. Niet in de fantasiewereld, maar in lang vervlogen tijden. Sowieso vóór de zondvloed, maar hoogstwaarschijnlijk ook daarna. Het pakket is, in tegenstelling tot de pakketten van de grote LEGO-broer, niet heel erg duur. In ieder geval betaalbaar voor een modaal huishouden met één of meerdere kinderen.

Voetnoten

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2021’.

‘Dinosaurus op de vlucht’ op Schooltv – Een leuke introductie voor kinderen op het thema ‘dino’s’

In Nederland ontbreekt veelal educatief filmmateriaal over dinosauriërs vanuit het creationistische uitgangspunt. Engelstalige filmpjes zijn voor de onder- en middenbouw van de basisschool niet geschikt, omdat ze de taal niet machtig zijn of de Nederlandse ondertitels nog niet (snel genoeg) kunnen lezen. Dat is een gemis voor bijbelgetrouwe basisschooldocenten en hun leerlingen. Ze moeten daarom het filmmateriaal onder andere halen van naturalistische websites zoals Schooltv. Deze educatieve internet-tv heeft een mooie introductie op het dinosaurusthema op de website staan. Met dank aan Schooltv delen we het filmpje hieronder.

De video heeft als titel ‘Dinosaurus op de vlucht’ en duurt bijna vijf minuten. Het gaat over een jonge Tyrannosaurus rex die op zoek is naar voedsel. Timo, zo heet de jonge T. rex, is geen vegetariër en komt een nest met eieren tegen. Wanneer Timo een ei probeert te stelen blijkt deze van een Deinonychus1, een andere vleesetende dinosaurus. Deze laat zich haar eieren niet zomaar afpakken en zet de achtervolging in. Het ei blijft liggen en Timo moet rennen voor zijn leven. Zeker als er nog drie vleeseters achter hem aankomen. Gelukkig hoort vader T. rex het hulpgeroep van zijn zoon en schiet hem te hulp.

Het is wel een naturalistische video en daarom verdient deze vanuit het scheppingsparadigma een kleine correctie. De film begint met: “Miljoenen jaren geleden leefden er dinosaurussen op aarde”. Dit moet vanuit het scheppingsparadigma bezien ‘duizenden jaren geleden’ zijn. Verder bevat het filmpje geen naturalistische informatie. Deinonychus hebben geen veren aan de poten, slechts wat pluimen op de kop.2 Het filmpje van Schooltv is geschikt voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2021’. In de komende maanden zal dit project verder uitgekristalliseerd worden. Een dergelijk opvoedings- en onderwijsproject zal ook onderdeel zijn van het meerjarenplan ‘Fundamentum 2022-2023’, met uiteraard ieder jaar een ander jaartal.

Voetnoten