Home » Genealogie » De twintigste jaargang van de Nieuwsbrief HKKO over de genealogie van het geslacht Van Meerten

De twintigste jaargang van de Nieuwsbrief HKKO over de genealogie van het geslacht Van Meerten

In de twintigste jaargang van de Nieuwsbrief van de HKKO komen enkele namen voor uit het geslacht Van Meerten.

Menso Vink

In het eerste nummer wordt de kwartierstaat van Menso Vink weergegeven.1 In zijn kwartierstaat zien we de vermelding van Teuntje van Meerten en Gijsbert van Meerten. Teuntje van Meerten werd volgens de kwartierstaat geboren in Opheusden op 28 januari 1854 en overleed, eveneens te Opheusden, op 16 mei 1904. Zij trouwde 1 mei 1874 te Opheusden met Klaas van Leijen. Klaas was op 5 april 1848 geboren te Opheusden en overleed op 5 september 1926 te Kesteren. Hij was arbeider van beroep. Menske van Leijen wordt als dochter in de kwartierstaat vermeldt. Menske werd op 3 januari 1881 geboren te Opheusden en overleed op 10 mei 1976 te Opheusden. Zij trouwde op 25 november 1908 met Piet de Kruiff. Hij is geboren op 1 januari 1882 te Opheusden en overleed op 10 mei 1952 te Kesteren. Hij was een zoon van Teunis de Kruiff (1853-1914)2 en Cornelia van Ingen (1855-1940).

Uit de kwartierstaat naar boven blijkt dat Teuntje een dochter was van Gijsbert van Meerten. Gijsbert werd op 2 augustus 1824 geboren in Kesteren. De samensteller van de kwartierstaat weet niet wanneer hij overleden is. Hij was arbeider van beroep. Gijsbert trouwde op 24 augustus 1849 te Kesteren met Gerritje van Brink. Zij is geboren op 5 april 1822 te Lienden en overleed op 21 maart 1899 te Kesteren. Gerritje was dienstmeid van beroep. Klaas was een zoon van Reindert van Leijen (1819-1887) en Menske van de Wardt (1821-1890). De hierboven genoemde Menske van Leijen is vernoemd naar de grootmoeder van vaders kant.

Acte van guarande te Kesteren

A. Spies transcribeert voor de HKKO de Acte van guarande afkomstig uit het Kerkeraadsboek Kesteren 1745-1804. Acten van guarande waren schadeloosstellingen. De auteur: ‘(…) dit hield in dat bij vertrek van bepaalde personen de diaconie of armbestuur van de plaats beloofde de kosten van levensonderhoud te zullen betalen in het geval de desbetreffende persoon tot armoede zou vervallen, dit betrof uiteraard alleen de inwoners die in die plaats geboren waren’. Het gaat om de acten van guarande die de diaconie uitgegeven heeft in de periode van 1760-1797. De auteur noemt dit een belangrijke genealogische bron omdat hieruit de gezinssamenstelling gehaald kan worden en gegevens waar de personen naartoe gegaan zijn of vandaag gekomen zijn. Op de lijst komen ook enkele telgen uit het geslacht van Meerten voor. Onder elke naam, hieronder, de letterlijke tekst.

Arien van Meerten

“1767. 1 Maart aan Beleke van Lebbek, thans te Neerlangbroek aan Arien van Meerten, thans te Ingen.”

Cornelis van Meerten

“1777. 23 Febr[uarij] aan Cornelis van Meerten, na Soelmond.”

Markus van Meerten

“1797. 30 Janua[rij] Aan Markus van Meerten, soon [van] Jakop van Meerten [en] Tunije Hol, een Brifije van Guransi door orde van Den kerkenraat.”

Voetnoten

  1. Op deze Menso ga ik niet verder in. Op het moment van schrijven is hij nog in leven nog en omwille van de privacy laat ik zijn leven rusten.
  2. Rijksveldwachter Teunis werd door diverse Van Meertens gevraagd als getuige bij een aangifte van geboorte of overlijden. Zie: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-aaltje-vermeer-1871-1904/, https://oorsprong.info/geboorteakte-van-teuntje-wevers-1887-1967/ en https://oorsprong.info/geboorteakte-van-bernardus-van-meerten-1896-1976/.