Home » Genealogie » Overlijdensakte van Markus van Meerten (1755-1830)

Overlijdensakte van Markus van Meerten (1755-1830)

Overlijdensakte van Markus van Meerten (1755-1830) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Echteld.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Markus van Meerten weergegeven.1 Op 24 december 1830 om vier uur in de middag deed Pieter Walbeek (±1790-?) voor de burgemeester van Echteld, Cornelis van Riemsdijk (1771-1858), aangifte van het overlijden van Markus van Meerten. Pieter was een goede vriend van de overledene, veertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jan Walbeek (±1757-?), drie en zeventig jaar oud en arbeider van beroep. Jan was de buurman van de overledene. Beide aangevers woonden in Echteld. Zij gaven aan dat Markus van Meerten op 21 december 1830 te Echteld is overleden in de ouderdom van zeven en zestig jaar.2 Markus is geboren te Kesteren. In deze akte wordt geen melding gemaakt van de huwelijkse staat, vermoedelijk ongehuwd, en de ouders van de overledene. Uit de genealogische gegevens weten we dat dit Jakob van Meerten (?-?) en Teuntje Holl (?-?) waren. Beide aangevers konden helaas de akte van overlijden niet ondertekenen omdat zij niet konden schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Echteld, overlijdensakten, 1830, aktenummer 43. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. De opgegeven leeftijd klopt niet. Volgens mijn genealogische gegeven is Markus op 1 juni 1755 gedoopt als ‘Marcus’.