Home » Genealogie » Geboorteakte van Bernardus van Meerten (1896-1976)

Geboorteakte van Bernardus van Meerten (1896-1976)

Geboorteakte van Bernardus van Meerten (1896-1976) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Bernardus van Meerten (1896-1976) weergegeven.1 Op 29 juli 1896 deed Pieter Hien (±1866-?) in de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van Bernardus. Pieter was dertig jaar oud en verloskundige van beroep. Hij gaf aan dat Bernardus op 26 juli 1896 om half 7 in de avond. Bernardus is geboren in Opheusden in het huis nummer 47. Hij is een zoon van Maartje van Meerten (1871-1906).2 Zijn verwekker is onbekend. Als getuigen waren aanwezig: (1) Gerrit van der Zande (1843-1918) 3, drie en vijftig jaar oud en gemeentesecretaris van beroep, en (2) Teunis de Kruiff (1853-1914), drie en veertig jaar oud en gemeente- en onbezoldigd rijksveldwachter. De getuigen woonden beiden in de Gemeente Kesteren. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Bernardus op 21 mei 1931 in het huwelijk trad met Maria van Dam (1904-1975).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1896, aktenummer 68. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Maartje was ongehuwd maar heeft wel twee kinderen gekregen. Haar parenteel is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maartje-van-meerten-1871-1906/.
  3. Gerrit was de zoon van burgemeester de toen wijlen Willem Pieter van der Zande (1800-1882).
  4. Zie hier voor het parenteel van dit echtpaar: https://oorsprong.info/parenteel-van-bernardus-van-meerten-1896-1976-en-maria-van-dam-1904-1975/.