Home » Nieuws » Atheïstische lobby zorgt voor censuur paper – Uitdagen van evolutionaire claim komt dr. Sarah Umer duur te staan

Atheïstische lobby zorgt voor censuur paper – Uitdagen van evolutionaire claim komt dr. Sarah Umer duur te staan

Het uitdagen van evolutionaire claims kan je als wetenschapper duur komen te staan. Het overkwam dr. Sarah Umer, onderzoekster aan Lahore College for Women University. Recent schreef ze een paper over menselijke evolutie in het tijdschrift International Journal of Anthropology and Ethnology. Mede door een atheïstische lobby werd de gepubliceerde paper ingetrokken.

Dr. Sarah Umer doet onderzoek naar oude religies en oude beschavingen. In haar paper werpt ze ‘bezwaren’ op ‘tegen de theorie van Charles Darwin over menselijke evolutie’. Ze geeft aan dat ze daarin niet alleen staat. Umer: “Vele wetenschappers, evolutionisten, archeologen en verschillende religieuze geschriften beweren dat de mens volledig volwassen hier is gekomen en niet geëvolueerd is vanuit een lagere soort.” In de conclusie denkt ze aan een hogere macht (‘Divine Force’) die zorgde voor het bestaan van de mens en het verschil maakte met de dieren.1

Een atheïstische lobby onder leiding van de naturalist Jerry Coyne sprong er anderhalve maand later op. De atheïst schreef op hoge poten een brief. Hij schrijft o.a.: “Deze paper is een belediging voor alle evolutionaire biologen die goed werk doen. Het is ook een enorme schande van Springer, die beter had moeten weten.2 Het antwoord van Springer kwam binnen 24 uur. Zij geven aan dat ze inhoudelijke zaken niet zomaar kunnen corrigeren. Volgens de emailschrijver kan Coyne beter de auteur persoonlijk benaderen. Het is dan aan de auteur om te besluiten een correctie toe te passen. Coyne is niet tevreden met het antwoord, hij noemt de reactie ‘zwak’ en ‘ontwijkend’. In plaats van de raad van de emailschrijver op te volgen schrijft Coyne een nieuwe e-mail aan een andere Springercorrespondent. Hij roept ook lezers van zijn blog op om hetzelfde te doen.3 Uiteindelijk zwicht de hoofdredacteur van International Journal of Anthropology and Ethnology voor het verbale ‘geweld’ van Coyne en trekken ze het artikel in. Eigenlijk is Coyne nog niet tevreden. De paper is dan wel ingetrokken, maar is nog steeds te lezen op de website van Springer. Hij roept Springer op om de complete paper te verwijderen, zodat niemand het meer kan lezen.4 De Springer-website bezoekend is hier ondertussen helaas ook gehoor aan gegeven.5

Er staan inderdaad onjuistheden en ongenuanceerdheden in het artikel. Voor wat betreft de menselijke evolutie zie ik meer in het werk van dr. Todd C. Wood en consorten.6 Het gaat mij hier meer over de gang van zaken. In plaats van een discussie te starten met de auteur, door middel van een tegenpublicatie, wil de naturalist dr. Jerry Coyne censuur. Staat Coyne werkelijk open voor wetenschappelijke discussie of heeft hij de neodarwinistische evolutietheorie verheven tot totalitair dogma? Fouten en ongenuanceerdheden hadden er bij een peer-review proces uitgehaald moeten worden. Nu ze er eenmaal in staan zijn er tegenreacties nodig die de fouten aan de kaak stellen. Laat de oorspronkelijke auteur haar paper dan maar verdedigen. Het gaat dus om tegenreacties en geen tegenacties die oproepen tot censuur. Het zoveelste dieptepunt in de beknotting van academische vrijheid.

Ik schreef dit artikel in 2019.

Voetnoten

  1. https://link.springer.com/article/10.1186/s41257-018-0014-2.
  2. https://whyevolutionistrue.wordpress.com/2018/12/18/creationist-paper-gets-into-a-springer-journal/.
  3. https://whyevolutionistrue.wordpress.com/2018/12/19/springer-writes-back-defending-its-publication-of-a-creationist-paper/. Zie ook: https://whyevolutionistrue.wordpress.com/2018/12/20/springer-writes-me-again-about-the-creationist-paper-they-published-perhaps-the-firms-response-in-the-works/.
  4. https://whyevolutionistrue.wordpress.com/2019/03/01/springer-apparently-retracts-a-creationist-paper-but-its-still-on-the-website/.
  5. https://link.springer.com/article/10.1186/s41257-018-0014-2 en Zie ook deze website voor de hele gang van zaken: https://retractionwatch.com/2019/03/05/journal-retracts-creationist-paper-because-it-was-published-in-error/.
  6. Zie bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=SKoJHJKRAAU en https://www.youtube.com/watch?v=8RSBtMNJek0.