Home » Astronomie » De fijnafstemming van natuurconstanten pleit voor een ontworpen heelal – Bespreking ‘Waar komt het heelal vandaan?’

De fijnafstemming van natuurconstanten pleit voor een ontworpen heelal – Bespreking ‘Waar komt het heelal vandaan?’

Waar komt het heelal vandaan?, een vraag die zowel volwassenen als kinderen bezig houdt. Is het heelal eeuwig of eindig? Pedagoog Benjamin Scholl en wetenschapsfilosoof dr. Thomas Jahn schreven een kleine brochure hierover in het Duits. Afgelopen jaar werd het boekje vertaald door Stichting Logos Instituut.

De brochure telt 14 pagina’s en gaat vooral in op de vier voorbeelden van fijnafstemming die gezamenlijk pleiten voor een ontworpen heelal. Tenslotte gaat de brochure in op de Schepper achter dit ontworpen heelal en of Hij te kennen is. De ‘Intelligent Design’-beweging wordt er vaak van beschuldigd dat zij zich niet uitlaten over de aard van de Ontwerper, en dat geldt inderdaad voor een deel van de ID’ers. Hier zien we echter dat het mogelijk is om te belijden dat de God van de Bijbel de Schepper van het heelal is én wetenschappelijk te laten zien dat er een fijnafstemming van de natuurconstanten is. De vier voorbeelden die aangehaald (en kort uitgewerkt) worden zijn, in de woorden van de vertaalster:

(1) De zwaartekracht heeft de goede waarde.
(2) Het heelal is elektrisch neutraal.
(3) De massaverhouding van elementaire deeltjes is heel precies.
(4) De energieverdeling tussen materie en straling is bijzonder fijn afgestemd.

Omdat de brochure vrij dun is, geven we hier alleen de voorbeelden van fijnafstemming, anders zouden we de hele brochure kunnen overtypen. Goed dat er aandacht is voor deze natuurconstanten en deze wat uitgewerkt worden. Het is jammer dat er in de brochure niet ingegaan wordt op de bekende gedachten van multiversa, zo doet de tegenwerping van de opponent simpel aan (‘toeval’) en dat doet hen geen recht. In de brochure wordt aangegeven dat ‘de meest logische verklaring’ voor de fijnafstemming van deze natuurconstanten ‘het bestaan van een eeuwige en almachtige God’ is. “Die door een wilsbesluit het heelal in het leven riep.” Dat is een goed uitgangspunt en de fijnafstemming in de kosmos lijkt ook in die richting te wijzen. In de bronnen wordt verder verwezen naar het boek van dr. Markus Widenmeyer met als titel ‘Das geplante Universum1 en een boek van dr. William L. Craig met als titel ‘Defending Your Faith with Reason and Precision2 Het is verdrietig dat er, bij de toe-eigening van het heil, gedacht wordt vanuit een vorm van algemene verzoening.3 Woorden als ‘weet iedereen’, ‘iedereen’, ‘elk gebed’, doet geen recht aan het Gereformeerde spreken met twee woorden over soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid. Er valt op dit punt natuurlijk veel meer te zeggen4, beter was geweest dat de brochure duidelijk uitgangspunt genomen had in de particuliere verzoening. Daarom zal de brochure, op dit punt, niet door iedereen gewaardeerd worden. Dat is jammer want zo wordt een deel van de doelgroep gemist.5

Voetnoten

  1. https://www.amazon.nl/-/en/Markus-Widenmeyer/dp/3775159606/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=. Filosoof dr. Markus Widenmeyer sprak in 2019 op het door mij georganiseerde Logos-congres.
  2. Deze titel is overigens niet volledig weergegeven in de brochure de volledige titel luidt: ‘On Guard: Defending Your Faith with Reason and Precision’. Zie: https://www.amazon.com/Guard-Defending-Faith-Reason-Precision/dp/1434764885/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=.
  3. Niet te verwarren met de alverzoening.
  4. Dit is geen website voor een uiteenzetting van de verzoeningsleer, maar er zijn goede werken te lezen: https://www.debanier.nl/verzoening-door-voldoening. Dr. Klaassen schreef een evenwichtige bijdrage hierover: https://www.mklaassen.net/artikelen/calvinist-niet-dubbelhartig/.
  5. De brochure is te koop via de webshop van Stichting Logos Instituut: https://webshop.logos.nl/winkel/doelgroep/bovenbouw-middelbare-school/waar-komt-het-heelal-vandaan-brochure-1-stuk/.