Home » Genealogie » De eerste jaargang van het ‘Algemeen Nederlandsch Familieblad’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

De eerste jaargang van het ‘Algemeen Nederlandsch Familieblad’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

De eerste jaargang van het ‘Algemeen Nederlandsch Familieblad’ verscheen in 1883. Het is het ‘Orgaan van de Vereeniging het Nederlandsch Familie Archief’. In dit jaargang komen enkele telgen uit het geslacht ‘Van Meerten’ voor. Hieronder worden ze weergegeven.

Jacomina Johanna van Meerten

In het vijfendertigste nummer van dit jaargang wordt melding gemaakt van het overlijden van dr. Hendrik Jan Rink (1847-1883). Hij is op 14 september 1883 overleden te Groningen. Hendrik Jan was hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen, zesendertig jaar oud en de echtgenoot van Jacomina Johanna van Meerten (1847-1908).1

Kwartieren Van Oostrum

In het vierenveertigste nummer is een artikel te lezen met als titel ‘Oude Grafzerken en Wapenborden te Wijk bij Duurstede’. Op bladzijde 5 komt Van Abcoude van Meerten voor in de kwartieren op de grafzerken van Van Oostrum. Heilwich van Abcoude van Meerten was getrouwd met Johan van Oostrum. De genoemde kinderen zullen hun kleinkinderen (of mogelijk zelfs achterkleinkinderen) zijn. De kwartieren van Cornelia van Oostrum, die in 1647 overleed in de leeftijd van 39 jaar en 5 maanden, luiden: Oestrum, Bongard, Abcoude, Torck, van Meerten, Reede, Oestrum Nijenrode en Spruyt van Criekenbeecq. Op de grafsteen van Johannes van Oostrum, die op 13 oktober 1609 overleed luiden de kwartieren: Oestrum, Malsen, Jutphaas, van Blochoven, Abcou van Meerten, Spruyt van Kriekenbeek, Van der Haar en Sonneveld.2

Elisabeth Agatha Voster

In het achtenvijftigste nummer van deze jaargang wordt op bladzijde 6 melding gemaakt van de geboorte van Elisbeth Agatha Voster. Zij is op 6 november 1883 te Wormerveer geboren als dochter van Abraham Voster (1848-1930) en Elisabeth Agatha van Meerten (1851-1912).

Lijst met Burgemeesters

In het honderdentiende nummer van deze jaargang wordt van bladzijde 2 tot en met vier een lijst van ‘Richters en Burgemeesters van Wijk bij Duurstede’ weergegeven. Deze lijst is ingezonden door de heer J.F. Croockewit. Op deze lijst staan ook wat telgen uit het geslacht (Van Abcoude) van Meerten. Hieronder de namen, met daarvoor het jaartal waarin zij burgemeester of richter waren:

1412 Johan van Meerten
1441 Jan van Meerten
1457 Jan van Meerten
1458 Gerrit van Meerten
1462 Eerst Taatse van Meerten
1475 Eerst Taatse van Meerten

Johan of Jan van Meerten zijn dezelfde personen. Gerrit en Ernst Taets waren twee zonen van J(oh)an.

Voetnoten

  1. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jacomina-johanna-van-meerten-1847-1908-en-hendrik-jan-rink-1847-1883/.
  2. Zie ook: https://oorsprong.info/het-zevenenzeventigste-jaargang-van-de-nederlandsche-leeuw-en-telgen-uit-het-geslacht-van-meerten/ en https://oorsprong.info/het-twaalfde-jaargang-van-de-nederlandsche-leeuw-en-telgen-uit-het-geslacht-van-meerten/.