Home » Genealogie » Het zevenenzeventigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het zevenenzeventigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het zevenenzeventigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1960. In dit jaargang wordt summier gesproken over het geslacht Abcoude van Meerten.

Abcoude van Meerten

Het gaat op bladzijde 335 over George Halkeett die op 17 oktober 1632 te ’s-Hertogenbosch is getrouwd met Maria van Oostrum.1 Waar hij op 30 september mee in ondertrouw ging. Zij was een dochter van Johan van Oostrum (1571-1609) en Margaretha van den Bongaert (1576-1652) en is overleden vóór 15 mei 1640. “Haar kwartieren waren blijkens een wapenbord, dat te Wijk bij Duurstede heeft gehangen: Oostrum – Abcoude van Meerten – Oostrum – Spruyt van Kriekenbeek – Bongaert – Turck – Reede – Nyenrode.” De in 1609 overleden Johan van Oostrum, schout van Wijk bij Duurstede was een zoon van Johan van Oostrum, schout van Wijk bij Duurstede, ex matre2 Abcoude van Meerten3 en van Maria van Oostrum (1552-1621) ex matre Spruyt van Kriekenbeek.

Voetnoten

  1. Het betreft het negende nummer van de zevenenzeventigste jaargang.
  2. waarvan de moeder
  3. Het gaat hier om Heilwich van Abcoude van Meerten die getrouwd was met Dirk van Oostrum.