Home » Genealogie » De dertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De dertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De dertigste jaargang van het blad ‘De Navorscher’ verschijnt in 1880 en heeft twee vermeldingen van personen uit het geslacht Van Meerten.1 Een vermelding van Johanna van Meerten en een vermelding van Anna van Abcoude van Meerten. Helaas staan er geen jaartallen bij, maar beide personen hebben geleefd in de 16e eeuw.

Anna van Abcoude van Meerten

Kwartierstaat van Walravina van Soudenbalch.

Op bladzijde 620 wordt melding gemaakt van Anna van Abcoude van Meerten. Haar dochter Maria Mechteld van Renesse van Wulven trouwt met Pieter Ruysch. Anna is getrouwd met Adriaen van Renesse heer van Wulven. Adriaen is een Janszoon bij Aleida Freys van Kuinre. Bij Anna van Abcoude van Meerten staat erachter tussen haakjes ‘Jansdr bij Mechteld van Montfoort’. De genoemde Pieter Ruysch is een zoon van Johan van Ruysch, heer van Pijlsweert, en Walravina van Soudenbalch. De kwartierstaat van de laatste wordt weergegeven op bladzijde 619 en hiernaast is overgenomen.2

Johanna van Meerten

Op bladzijde 621 wordt melding gemaakt van Johanna van Meerten. Haar zoon Lodewijck van Brakell trouwt met Jodoca Ruysch. Jodoca is een dochter van Peter Ruysch en Paschiera van Lokeren (blz. 620). Johanna van Meerten is getrouwd met Johan van Brakell.3

Voetnoten

  1. Het gaat om: De Navorscher. Een middel tot gedachtewisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen. Jrg. 30. Verschenen te Amsterdam in 1880 bij J.C. Lomam Jr.
  2. Dit moet, als de Heere het geeft, nog verder uitgezocht worden. De genoemde voorouders van Adriaan en Anna kloppen, maar er is (mij) nog geen kind bekend met de naam Maria Mechteld die getrouwd is geweest met Pieter Ruijsch. Het parenteel van Anna en Adriaan is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-anna-van-abcoude-van-meerten-1510-1597-en-adriaan-van-renesse-van-wulven-1501-1559/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1600-en-johan-van-brakell-1580/.