Home » Evenement » De Bijbel: helder of dubbel? – Theoloog drs. Jaap Vreugdenhil spreekt D.V. 21 september 2022 in ’t Harde

De Bijbel: helder of dubbel? – Theoloog drs. Jaap Vreugdenhil spreekt D.V. 21 september 2022 in ’t Harde

Er is veel discussie over de uitleg van de Bijbel. Niet alleen de klassieke interpretatie van de eerste hoofdstukken van Genesis ligt onder vuur, er wordt ook in zeer ruime mate gediscussieerd over de betekenis van teksten van apostelen zoals Paulus. Is de Bijbel wel zo helder? Door de zogenoemde moderne hermeneutiek zijn mensen in verwarring gebracht. Om wat helderheid te creëren in deze verwarrende tijden spreekt theoloog drs. J.P.C. (Jaap) Vreugdenhil op uitnodiging van de initiatiefgroep ‘De Bron’ in ’t Harde (Gelderland) over deze thematiek.

Lezing

Het volgende wordt over de lezing gedeeld op de website eeninwaarheid.info1:

Hoe kan het dat er zoveel verschil van uitleg is over allerlei Bijbelteksten? En hoe zit het met teksten die we niet kunnen uitleggen? Wijst de Bijbel ons ene duidelijke weg, of vergt die van ons creatieve interpretatie en zelfs improvisatie? Deze lezing gaat niet alleen op deze vragen in, maar ook op enkele manieren waarop de duidelijkheid van de Bijbel wordt tegengesproken vanuit de moderne hermeneutiek. Enkele jaren geleden heeft Jaap Vreugdenhil op verschillende plaatsen in het land over dit onderwerp gesproken. Het blijft een bijzonder actueel onderwerp. Als we de ontwikkelingen en soms hoogoplopende discussies in kerkelijk Nederland volgen, blijkt dat het antwoord op deze vraag heel verschillend wordt ingevuld. Is de Bijbel helder of dubbel?

Praktische informatie

Over deze zogenoemde moderne of nieuwe hermeneutiek is op deze website al vaker geschreven of gesproken.2 Sommige hermeneuten als prof. dr. Arie W. Zwiep wijzen de combinatie van termen ‘nieuwe’ hermeneutiek af3, maar in orthodox- en bevindelijk-gereformeerde kring wordt deze term nog vaak gehoord. Drs. J.P.C. (Jaap) Vreugdenhil behaalde na zijn pensioen in 2016 een Master of Theological Studies aan de Mid-America Reformed Seminary (USA) en werkt momenteel aan een dissertatie in het theologische subdomein homiletiek.4 De avond wordt georganiseerd op D.V. woensdagavond 21 september 2022 in de Maranathakerk in ’t Harde. Adresgegevens van de locatie zijn Bovendwarsweg 2c, 8084 JB ’t Harde. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Daarna is er volgens de uitnodiging nog gelegenheid om verder te praten. De avond wordt georganiseerd door Initiatiefgroep ‘De Bron’.5

Voetnoten

  1. http://www.eeninwaarheid.info/index.php?rub=10&item=2193.
  2. Bijvoorbeeld de lezingen van resp. dr. Gert van den Brink en dr. Pieter Boonstra: https://oorsprong.info/wat-is-er-mis-met-de-nieuwe-hermeneutiek/ en https://oorsprong.info/tussen-biblicisme-en-schriftkritiek-vraagbeantwoording-door-dr-pieter-boonstra/. Zie ook het artikel van dr. Jan van Doleweerd: https://oorsprong.info/reken-in-bijbeluitleg-met-culturele-context/. Of twee lezingen van drs. Marco de Wilde: https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2021-2-drs-marco-de-wilde-het-onfeilbare-inerrant-woord/ en https://oorsprong.info/het-evangelie-en-hermeneutiek-drs-marco-de-wilde-sprak-op-de-the-gospel-coalition-conferentie-2021/. Van de eerste video is ook een artikel verschenen: https://oorsprong.info/volgens-ds-de-wilde-zou-iedere-christen-moeten-geloven-dat-de-bijbel-foutloos-is/. Bekijk ook een korte lezing van dr. Mart-Jan Paul: https://oorsprong.info/twee-soorten-hermeneutiek-mart-jan-paul-op-een-congres-van-weet-wat-je-gelooft/.
  3. Zie bijvoorbeeld zijn oratie: https://research.vu.nl/en/publications/een-kwestie-van-hermeneutiek-unzeitgem%C3%A4%CE%B2e-bespiegelingen-over-hei.
  4. Zie voor deze biografische informatie: http://www.eeninwaarheid.info/Printdoc.php?item=1943.
  5. https://initiatiefgroep.gk-tharde-eo.nl/.