Home » Evenement (Pagina 2)

Categoriearchief: Evenement

Vooraankondiging ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ – Bundel over ‘Geloof en Wetenschap’ verschijnt bij De Banier

Met veel genoegen geven wij u of jou meer informatie over het komende verschijnen van een bundel over ‘geloof en wetenschap’. De titel van de bundel luidt ‘Inzicht: wetenschap voor Gods aangezicht‘. De bundel wordt uitgegeven door uitgeverij De Banier en verschijnt aan het einde van de meimaand 2022 D.V. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bijdragen. We werken momenteel, met de uitgever, ook aan de invulling van een presentatieavond. Wanneer daar meer informatie over beschikbaar is, zal dit worden gedeeld via deze website. Onder de boekinformatie hieronder kunt u/jij het boek alvast (vrijblijvend) reserveren, vlak voordat het boek verschijnt ontvangt u/je dan een factuur. Hieronder een korte vooraankondiging en wat boekgegevens.

Informatie op de achterkant

“Is het mogelijk geloof en wetenschap te combineren, of zijn het twee gescheiden werelden? In deze bundel komen achttien Nederlandstalige wetenschappers aan het woord die van harte een verbinding voorstaan. Op hun eigen wetenschapsgebied laten zij zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen. Deze deskundigen wensen wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Naar hun overtuiging is het belangrijk rekening te houden met de Schepper van deze wereld en Zijn openbaring. Die houding geeft meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. De gangbare wetenschap houdt immers geen rekening met Gods handelen. In deze bundel staan artikelen over theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie. Het doel van deze bijdragen is inzicht in Gods schepping, zodat we ons over Hem verwonderen.”

Catalogus De Banier

De onderstaande pagina is opgenomen in de voorjaarscatalogus van uitgeverij De Banier. Op deze pagina staan ook nog meer boekgegevens.

De pagina is als pdf hier te downloaden, de volledige voorjaarscatalogus van de uitgever is hier te bekijken lezen.

Mocht u voor uzelf alvast een boek reserveren dan kunt u hieronder uw gegevens achterlaten. Wanneer het dan zover is ontvangt u een factuur én de vraag hoe u het boek in bezit zou willen krijgen (via de post of tijdens de presentatieavond).

Boekexemplaar reserveren

‘God is mijn toevlucht’ – Het vieren van Gods schepping in 2021 met CORE Academy of Science

Van 30 september 2021 tot en met 2 oktober 2021 organiseerde CORE Academy of Science1 een digitale conferentie met korte inhoudelijke video’s van onderwerpen die te maken hebben met het scheppingsparadigma.2 Vorig jaar waren we ook (digitaal) aanwezig op deze meerdaagse conferentie. Het verslag hiervan is ook op deze website gepubliceerd.3 Ook dit jaar was deze conferentie de moeite waard. Iedere dag werd op de gebruikelijke wijze geopend met een woord van welkom of een andersoortige introductie door dr. Todd C. Wood4. Daarna werd er een soort aanbiddingsmuziek laten horen. Wanneer deze opening afgelopen is volgde een korte overdenking van een bijbelgedeelte met dr. Todd Wood. Na deze overdenking volgde enkele inhoudelijke video’s met een expert. Iedere dag werd afgesloten met een livestream, waarbij een spreker was uitgenodigd om vragen over een specifiek thema te beantwoorden. Op zaterdag werd de dag niet afgesloten met en livestream, maar juist daarmee begonnen. De hele conferentie stond in het teken van het Sanders Scholarship5. Deze uitgebreide verslaglegging zal de nodige tijd vergen, daarom vragen wij uw geduld en begrip hiervoor.

Eerste sessie: zorg voor Gods schepping en ichnofossielen

De introductie van de conferentie en de eerste sessie werd gedaan door dr. Todd C. Wood. In zijn korte presentatie gaf hij aan hoe de conferentie zal verlopen. Hij besteedde ook aandacht aan de livestreams die op donderdag- en vrijdagavond en zaterdagochtend gehouden werden.

Voetnoten

Dr. Peter Borger: “Alle biologische informatie was al vanaf het begin in de oerorganismen aanwezig” – De moleculair bioloog werd geïnterviewd voor het Reformatorisch Dagblad

Aan het begin van deze maand was moleculair bioloog dr. Peter Borger in Nederland vanwege de herziene uitgave van zijn boek ‘Terug naar de oorsprong’.1 Helaas konden de geplande lezingen niet doorgaan vanwege de geldende coronamaatregelen2, maar Borger werd gelukkig wel verschillende keren geïnterviewd.3 Dinsdag 21 december 2021 werd de geleerde geïnterviewd door wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.) van het Reformatorisch Dagblad. Hieronder een korte samenvatting van het interview.4

“Paardenbloemen kunnen gifstoffen produceren wanneer ze lastig worden gevallen door vraatzuchtige rupsen.” Bron: Pixabay.

In 2009 verscheen bij de toenmalige stichting De Oude Wereld de eerste editie van ‘Terug naar de Oorsprong’.5 Borger geeft aan dat dit tegen het zere been van diverse atheïstische wetenschappers was. Toen op de universiteit een hoogleraar erachter kwam dat de bioloog ook in Journal of Creation6 publiceerde, wilde hij van Borger af. Uiteindelijk werd hij ontslagen.

Alle informatie aanwezig

Borger geeft in het interview aan dat alle biologische informatie al ‘vanaf het begin in de oerorganismen aanwezig zijn geweest’. Uit zijn onderzoek weet hij ‘dat variatie, aanpassing aan de omgeving en soortvorming door het DNA zelf worden voortgebracht. De mechanismen die hiervoor zorgen, lijken hiervoor speciaal ontworpen’. Als voorbeeld noemt Borger de berkenspanner. Ook epigenetica speelt een rol in de soortvorming. Borger verwijst hiervoor naar de paardenbloem. Borger: “Paardenbloemen kunnen gifstoffen produceren wanneer ze lastig worden gevallen door vraatzuchtige rupsen. Door de vraatschade wordt een epigenetische schakelaar op het DNA omgezet, waardoor een programma wordt geactiveerd voor de aanmaak van gifstoffen. De nakomelingen van die paardenbloem erven deze geactiveerde eigenschap, waardoor ze vervolgens ook in staat zijn de rupsen af te weren.

Junk-DNA en Encode

Het zogenoemde Encode-project heeft volgens Borger ‘de evolutietheorie volledig weerlegd’. Helaas geven de naturalistische wetenschappers dat niet toe. Het Encode-project bevestigde dat meer dan 80 procent van het genoom een of andere biochemische functie heeft. Het concept junk-DNA moet daarom volgens Borger in de prullenbak. Borger: “Inmiddels is bekend dat dit zogenaamde junk-DNA voor een groot deel bestaat uit transposons, zogeheten lines, die fungeren als schakelaars om bepaalde biologische programma’s aan of uit te zetten. Vooral bij celdelingsprocessen en tijdens vroege ontwikkelingsstadia van bevruchte eicellen zijn ze van belang. Anderen spelen een belangrijke rol in de immuunreactie tegen virussen.

Ten slotte

Borger wordt ook nog bevraagd over de 1%-mythe. Volgens de bioloog is het genetische verschil tussen de mens en de chimpansee niet slechts 1%, maar eerder 14%.7 Van den Dikkenberg spreekt met Borger ook nog door over het begrip informatie. Heel goed dat dit interview in het Reformatorisch Dagblad gepubliceerd is. Hopelijk vormt het gesprek voor jonge(re) en oude(re) academici aanleiding om ook dieper in de materie te duiken en zo bij te dragen aan de opbouw van het biologische deel van het scheppingsparadigma.

Voetnoten

Hoe nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt – Dr. Peter Borger sprak op congres ‘Geloof jij het!’

Deze maand is een herziene uitgave van het boek van de moleculaire bioloog dr. Peter Borger uitgekomen.1 De ondertitel van het boek luidt ‘Hoe de nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt‘. In 2013 hield Borger een lezing op de Ark (van Johan Huibers) op de conferentieserie ‘Geloof jij het!’ De lezing werd opgenomen door Geloofstoerusting en is hieronder in zijn geheel te bekijken.

Voetnoten

‘Wat is de mens?’ (2) – Prof. dr. Edgar Andrews over de wereldwijde zondvloed en zondvloedgeologie

In 2018 was prof. dr. Edgar Andrews te gast op ‘De Bronckhorsthoeve’ in het Gelderse Brummen. Hij sprak daar over zijn verschenen boek ‘Wat is de mens?’. Voorafgaande aan de boekpresentatie werden hem een zevental vragen voorgelegd. Dit is op video opgenomen door Geloofstoerusting. Vandaag het tweede deel. Veel zegen bij het kijken en luisteren.

Fundamentum Studium Generale met dr. Peter Borger van 10 december 2021 helaas geannuleerd

Het is niet onze gewoonte om zo snel na de maandelijkse nieuwsbrief nog een keer een nieuwsbrief uit te sturen. Maar helaas moeten wij u mededelen dat Fundamentum Studium Generale met de moleculair bioloog dr. Peter Borger van 10 december 2021 niet door kan gaan. Dit in verband met de nu geldende coronamaatregelen. We hebben deze beslissing genomen na herhaalde overwegingen het evenement wel door te laten gaan.

Locatie

Het regelen van een locatie was het eerste probleem waar we tegenaan liepen. Verschillende locaties hadden geen ruimte of geen trek in een groter evenement. Verder zou er alleen toegang mogelijk zijn op vertoon van een coronatoegangsbewijs. Omdat creationisten hier onderling sterk over van mening verschillen en we geen tweespalt willen creëren was al besloten hier niet in mee te gaan. Enerzijds hoeven christenen niet perse het braafste jongentje van de klas te zijn, anderzijds dienen we wel onze verantwoordelijkheid te dragen. Waar doe je goed aan? Dat was de afgelopen tijd onze worsteling.

Livestream

We hadden over kunnen gaan op een livestream, maar hiervoor was het te kort dag om nog wat te regelen. Apparatuur voor een livestream zelf aanschaffen kost voor een kleinschalige organisatie als Fundamentum voorlopig teveel geld. Wellicht is het wel goed om dit in de toekomst wel op de begroting te zetten, zodat we zelf kunnen streamen en de mensen thuis nog steeds de informatie krijgen die nodig is om een goed beeld te krijgen van het scheppingsparadigma. We begrijpen heel goed dat hier anders over gedacht wordt en we respecteren dat ook! We hopen op uw begrip en zien u graag in 2022 terug op een van onze bijeenkomsten. Dit alles neemt niet weg dat wij van harte het ‘nieuwe’ boek van dr. Peter Borger aanbevelen. Heel fijn dat hij dit opnieuw wilde uitgeven en dat hij ook een uitgever gevonden heeft die aangeboden heeft hem hierbij te helpen. We hopen dat zijn boek in veel boekenkasten te vinden zal zijn en dat uiteraard niet ongelezen.

Fundamentum Studium Generale

Vooralsnog gaan de volgende drie geplande evenementen van Fundamentum gewoon door. Voor de avond met dr. Peter van der Veen van 18 maart 2022 hebben we al een locatie kunnen regelen. Het programma van Fundamentum Studium Generale is hier online te vinden. Wat daar nog bij komt is dat we op zaterdag 30 april 2022 ook nog een ijstijdenexcursie hopen te organiseren met als excursieleider de fysisch geograaf drs. Hans Hoogerduijn. Gisteren heeft de excursieleider van deze dag hiermee ingestemd. De invulling van de dag, specifieke kosten én de te bezoeken locaties worden nog nader, maar voor het einde van het jaar, bekendgemaakt.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 december 2021 D.V. In deze nieuwsbrief meer over de ijstijdenexcursie met drs. Hans Hoogerduijn en andere informatie over het scheppingsparadigma.

‘Wat is de mens?’ (1) – Introductie videoserie prof. dr. Edgar Andrews

In 2018 was prof. dr. Edgar Andrews te gast op ‘De Bronckhorsthoeve’ in het Gelderse Brummen. Hij sprak daar over zijn verschenen boek ‘Wat is de mens?’. Voorafgaande aan de boekpresentatie werden hem een zevental vragen voorgelegd. Dit is op video opgenomen door Geloofstoerusting. Vandaag het eerste deel. Veel zegen bij het kijken en luisteren.

Prof. dr. P.J. Slootweg promoveert op dierlijk lijden en Gods schepping – Verslag van de promotieceremonie met enkele annotaties

Afgelopen week, op 17 november 2021, promoveerde de patholoog en theoloog prof. dr. Piet Slootweg op een proefschrift over dierlijk lijden en Gods goede schepping. Het proefschrift heeft als titel: ‘Teeth and Talons Whetted for Slaughter’: Divine Attributes and Suffering Animals in Historical Perspective (1600–1961).1In het voorjaar van 2022 zal er bij uitgeverij Brevier ook een handelseditie verschijnen van het proefschrift.2 Dit artikel geeft een verslag weer van de promotieceremonie. Het verslag bevat ook enkele annotaties in de vorm van voetnoten.3 Wanneer de handelseditie uitkomt zullen we er, als de Heere het leven geeft, op de website van Fundamentum nog uitgebreid aandacht aan besteden.

Een karkas van een antilopesoort. Hoe werd door de eeuwen heen over dit dierlijk lijden gedacht in relatie tot Gods goede schepping? Bron: Pixabay.

De promotieceremonie vond plaats in de aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De rector van de faculteit ‘Religie en Theologie’ aan de Vrije Universiteit opende de ceremonie met het votum: ‘Our help is in the name of the LORD, who made heaven and earth.4 Live aanwezig waren naast de kandidaat, de paranimfen en de rector ook wetenschapshistoricus dr. Ab Flipse en de theoloog prof. dr. Wim van Vlastuin. De overige promotoren en leden van de promotiecommissie haakten digitaal via Zoom aan. Het kan een internationale promotieceremonie genoemd worden, omdat de deelnemers aan de verdediging zich op dat moment bevonden van de Verenigde Staten tot aan Nieuw-Zeeland.

Inleiding

Prof. dr. P.J. Slootweg in de aula van de Vrije Universiteit bij de verdediging van zijn tweede proefschrift. Screenshot gemaakt door Jan van Meerten op d.d. 17-11-2021.

Na het votum krijgt de kandidaat, P.J. Slootweg, de gelegenheid om in een kort bestek zijn promotieonderzoek samen te vatten. Hij begint zijn korte inleiding met de aanleiding tot dit proefschrift. De kandidaat deed de volgende observatie. Voorheen dacht men dat de Schepper verheerlijkt wordt door zijn schepping. Nu denkt men dat de doelloosheid, zielloosheid en wreedheid van de natuur het bestaan van een God die voor al wat leeft zorgt onaannemelijk maakt. Slootweg zocht uit of en waarom wij er anders over zijn gaan denken. Volgens Slootweg is er meestal één persoon die daarvoor verantwoordelijk wordt gesteld: Charles Darwin. Met andere woorden: Toen kwam Darwin en toen ging alles mis. Maar is dat zo?5 Nee, want zo stelt Slootweg terecht: ook al ‘vóór Darwin kon iedereen zien dat de dieren elkaar niet zachtzinnig bejegenen’. Om dat laatste kracht bij te zetten verwees hij naar een schilderij van een gevecht tussen een leeuw en een tijger, geschilderd door Johann Wenzel (1745-1829).6 Slootweg besloot dit verder uit te gaan zoeken en hij formuleerde de volgende onderzoeksvraag: ‘In hoeverre is het afwijzen van de opvatting dat de Schepper te prijzen is vanwege zijn zorg voor dieren verbonden aan de opkomst van Darwins evolutietheorie?‘ Is het echt zo dat wij anders over de natuur zijn gaan denken door deze evolutietheorie? De patholoog en theoloog heeft zich daarom bezig gehouden met teksten van Engelstalige auteurs. Hij deed dus onderzoek naar wat auteurs door de eeuwen heen hebben geschreven over het verband tussen de goedheid van God en het lijden in de dierenwereld. Dit onderzoek bestreek de periode vanaf de vroege kerk tot de moderne tijd. Het zwaartepunt van het onderzoek lag wel bij de laatste vier eeuwen. In het laatste hoofdstuk van zijn proefschrift maakt de geleerde een vergelijking tussen de opvattingen uit het verleden over dit onderwerp met die uit het heden. Er wordt een grote sprong genomen in de inleiding en de kandidaat gaat gelijk naar het heden. Wat zijn de huidige argumenten om de wreedheid in de natuur te kunnen rijmen met een positief beeld van God zoals die ons wordt overgeleverd in de Schrift? Slootweg somt een heel rijtje op, die ik hieronder weergeef:

 1. Dieren lijden niet. Een ontkenning van het dierlijk lijden. Hun gedrag lijkt wel op dat van mensen, maar we kunnen ‘niet tussen de oren van het dier kijken’. Dus dat dieren lijden is onze eigen menselijke interpretatie. Dit komt voort uit het denken van Descartes dat dieren ‘automaten’ zijn. 
 2. Dieren lijden wel, maar dat is aan God. Het past ons niet om God daarop aan te spreken. Een pleidooi voor de soevereiniteit van God.
 3. Dieren lijden als straf voor hun eigen zonden. Dieren hebben volgens sommige theologen ook enige mate van moreel besef. 
 4. Het is de schuld van Adam. Adam heeft door de zondeval de hele natuur ontwricht. ‘Alles wat goed en mooi is, is in onvrede geraakt en dierenleed (…) is allemaal de schuld van Adam en is ook de schuld van ons.’ Dit is min of meer de klassieke opvatting die we tegenkomen, maar die in de loop van de tijd ook vaak onder kritiek is gesteld.
 5. Boze geesten zijn verantwoordelijk. De duivel is vóór de mens gevallen en heeft de schepping ontwricht. ‘Dat is dus een kwade spirituele tegenmacht’. 
 6. Pijn is een noodzakelijk kwaad. Als je geen pijn kunt voelen dan sta je bloot aan allerlei gevaar. 
 7. Het lijden van dieren dient een hoger doel. Een geschapen leeuw, met al zijn glorie als de koning van de dieren, toont Gods macht en glorie en dient daarmee een hoger doel. Maar ook een hoger doel ecologisch gezien. 
 8. Aan dieren wordt recht gedaan op de vernieuwde aarde

Vroeger was het volgens Slootweg eigenlijk vrijwel hetzelfde. Behalve punt drie dat dieren lijden als straf voor hun eigen zonden. Theologen die dit punt naar voren brengen ontlenen hun opvatting ‘aan de door Darwin aangenomen evolutionaire – en dus mogelijk ook morele – continuïteit tussen mens en dier’. Slootweg kan deze opvatting ook wel voorstellen. Hij had pas gelezen in de krant dat chimpansees een gorillababy doodden, niet om deze mensaap op te eten, maar voor de fun.7 Slootweg vindt daarom de gedachte dat dieren elkaar bewust kwaad doen helemaal nog niet zo ver gezocht. Volgens de kandidaat is de kern van zijn betoog dat er is helemaal niet zoveel veranderd sinds Darwin en de opkomst van de evolutietheorie.

Slootweg sluit zijn inleiding af met vier conclusies:

 1. De evolutietheorie van Charles Darwin vormde historisch gezien geen keerpunt in het debat over het lijden van dieren. Nauwelijks verschil tussen de periode vóór en ná Darwin.
 2. Er is één duidelijk uitzondering: namelijk dat dieren kunnen lijden vanwege hun eigen zonden. Volgens Slootweg is dit een minderheidsopvatting. Maar wel een opvatting die terug te voeren is op het idee van Darwin dat er een morele continuïteit is tussen mens en dier.
 3. Het probleem van het lijden van dieren werd niet pas als probleem ervaren ná Darwin. Al veel eerder werd hierover nagedacht.
 4. Het probleem van een goede Schepper die toelaat dat dieren lijden wordt ‘niet opgelost door Darwins evolutietheorie te ontkennen, maar wordt evenmin verergerd wanneer we deze theorie accepteren’.

Na deze inleiding wordt het woord teruggegeven aan de rector.

Wordt de komende tijd vervolgd.

Voetnoten

Patholoog prof. dr. Piet Slootweg promoveert vandaag als theoloog op de relatie tussen de goede schepping en het lijden van dieren

Doet de evolutietheorie afbreuk aan God als goede Schepper? Veel gelovigen die denken vanuit het klassieke scheppingsgeloof zullen dit beamen. Zij zien het dierlijk lijden, dat inherent is aan de evolutietheorie, als gevolg van de zondeval en niet afkomstig uit Gods goede schepping.1 Wanneer de evolutietheorie, in de zin van Universele Gemeenschappelijke Afstamming, wordt voorgestaan dan is er al dierlijk lijden ver vóór de zondeval, als deze al heeft plaatsgevonden. Voor theïstische evolutionisten is dit een moeilijk oplosbaar vraagstuk. Patholoog en theïstisch evolutionist prof. dr. P.J. Slootweg promoveert vandaag aan de Vrije Universiteit op een historische duiding van dit vraagstuk.

Proefschrift

De geleerde onderzocht hoe men in het verleden dacht over de relatie tussen God en het dierlijk lijden. Kan dat wel samen? Volgens Slootweg waren er al ver voor Darwin debatten over dierlijk lijden. Men was ervan bewust dat er spanning bestaat tussen een liefdevolle God en het dierlijk lijden en probeerden deze spanning hiertussen op te heffen.2 Zijn dissertatie, die helaas nog niet volledig te lezen is via de website van de Vrije Universiteit, bevat een weergave van het onderzoek van de patholoog en theoloog. De titel luidt: ‘Teeth and Talons Whetted for Slaughter’: Divine Attributes and Suffering Animals in Historical Perspective (1600-1961).3 Binnenkort verschijnt bij Brevier een handelseditie van het proefschrift.4 Om 11.45 uur hoopt Slootweg in de aula van de Vrije Universiteit zijn proefschrift te verdedigen.5

Discussie

Over dit proefschrift zal, naar alle verwachting, nog wel gediscussieerd worden. Het is de volgende strategische zet van theïstisch evolutionisten om een promovendus te laten promoveren op dit thema.6 De (co-)promotors zijn bekende theïstisch evolutionisten: dr. Gijsbert van den Brink, dr. Ab Flipse en dr. Bethany Sollereder (bekend van BioLogos). De promotiecommissie heeft ook bekende theïstische evolutionisten op de lijst: dr. Christopher Southgate, dr. Nicola Hoggard Creegan en dr. Marcel Sarot. Alle hiervoor genoemde namen zijn bekende auteurs van theïstisch evolutionistische boeken en (wetenschappelijke) artikelen. Op te merken is dat een verdediger van het klassieke scheppingsgeloof, dr. Wim van Vlastuin, ook in de promotiecommissie zit. Ben erg benieuwd naar zijn bevindingen. Het zou goed zijn om, samen met een aantal academici die ook het klassieke scheppingsgeloof voorstaan, dit proefschrift te lezen, annotaties te maken, te bediscussiëren en te bekritiseren. Niet om de patholoog en theoloog dr. Piet Slootweg een hak te zetten, want dat is een vriendelijke en erudiete man, maar om het theïstisch evolutionisme te bespreken, te weerspreken en te weerleggen. Een leeskring opzetten met gelovigen die een klassiek scheppingsgeloof voorstaan en de bevindingen delen via deze website zou één van de mogelijkheden kunnen zijn.

Voetnoten

Opname boekpresentatie ‘Wat is de mens? Adam of Aap?’ – Prof. dr. Edgar Andrews in Nederland (2018)

Op 23 februari 2018 was prof. dr. Edgar Andrews te gast op ‘De Bronckhorsthoeve’ te Brummen. Hij was daar op uitnodiging van Uitgeverij Maatkamp. Tijdens de boekpresentatie vertelde hij over zijn nieuwe boek ‘Wat is de mens? Adam, alien of aap?‘ Een boeiend boek om te lezen! Hieronder de opname van de presentatie die hij hield in Brummen. De presentatie is in het Engels opgenomen en voorzien van Nederlandse ondertitels. Veel zegen bij het kijken en luisteren!

Voordat prof. dr. Edgar Andrews zijn presentatie hield werd hij geïnterviewd n.a.v. het verschijnen van zijn boek. De afzonderlijke vragen in het interview zijn opgenomen door Geloofstoerusting en verschijnen de komende tijd afzonderlijk iedere zaterdag op deze website.