Home » Onderwijs » Bijbelse liederen voor jonge kinderen over schepping, zondeval en zondvloed

Bijbelse liederen voor jonge kinderen over schepping, zondeval en zondvloed

Er zijn verschillende manieren om onze kinderen de Bijbelse geschiedenis aan te leren. Ook als het gaat om de vroegste geschiedenis kunnen we putten uit een brede variatie aan materiaal en werkstijlen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat kinderen kleurplaten, verwerkingen, puzzels en leesboeken kunnen maken of lezen.

Je kunt de kinderen ook Bijbelse liederen aanleren. Dat wil het boekje ‘Bijbelse liederen voor jonge kinderen’ ook. De inhoud van het boekje is samengesteld door A.C. Jacobsen-Boersma. Het boek bevat naast het lied (met notenschrift) ook een plaat. Jacobsen-Boersma: “Tevens zijn deze illustraties bedoeld als een hulpmiddel om de inhoud van de liederen uit te leggen.” Van de 25 liederen gaan er 4 over onze vroegste geschiedenis.

Het eerste lied is ‘Waar komt alles om ons heen vandaan?’. Dit lied komt uit de bundel ‘Ook uit de mond der kind’ren’ en gaat over God die alles gemaakt heeft. Het tweede lied is ‘God, Die alles maakte’. Dit lied is geschreven in de 19e eeuw door S.B. Rhodes en gecomponeerd door H. von Muller. Het gaat over God Die alles gemaakt heeft. De lucht, het (zon)licht, het gras, de bloemen, vruchten, vogels, maan en sterren. Die God ‘zorgt ook voor mij’. Het derde lied is ‘De eerste mensen in de hof van Eden’. Ook dit lied komt uit de bundel ‘Ook uit de mond der kind’ren’ en gaat over onze eerste voorouders. Zij leefden in het paradijs waar geen angst, nood of pijn was omdat zij God gehoorzaamden. Maar toen kwam de zonde en toen werden ze bang. Christus zal de duivel echter overwinnen. Gods volk zal in de hemel zingen, waar geen angst, geen nood of pijn zal zijn. Het vierde lied is ‘Het water steeg wel hoog’. Dit lied is geschreven door Hanna Lam en gecomponeerd door Wim ter Burg. Het gaat over Noach die alleen met zijn ark droog bleef. De dieren gingen twee aan twee mee in de ark. Na de vloed verschijnt de regenboog die Gods woorden vertolkt: ‘Het land, het land blijft droog’.

Het is waardevol om naast al de andere manieren om de Bijbelse geschiedenis aan te leren ook het zingen van psalmen een geestelijke liederen toegevoegd kan worden. Mogelijk zal het boekje sommige bezoekers van deze website minder aanspreken omdat de liederen geschreven zijn in een Gereformeerd jargon. Toch wil ik het van harte aanbevelen!1

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. In de komende maanden zal dit project verder uitgekristalliseerd worden. Een dergelijk opvoedings- en onderwijsproject zal ook onderdeel zijn van het jaarplan ‘Fundamentum 2022-2023’.

Voetnoten

  1. Het boekje is uitgegeven door De Banier en hier te koop: https://www.debanier.nl/bijbelse-liederen-voor-jonge-kinderen#. De website van de uitgever bevat ook een inkijkexemplaar zodat u de eerste liederen zelf kunt zien.