Home » Algemeen » Stichting Promise stopt met het blad Promise – Het werk gaat online door!

Stichting Promise stopt met het blad Promise – Het werk gaat online door!

Na bijna 40 jaar voor stichting Promise werkzaam te zijn geweest stopt Gerard Feller als voorzitter van de stichting. Predikant Roelof Ham neemt het voorzitterschap over. Het bestuur van de stichting en de redactie van het gelijknamige blad Promise heeft zich beraden over de toekomst van de stichting en het tijdschrift en besloten om te stoppen met de uitgave van het magazine. Het werk van de stichting blijft online (via de website en Social Media) doorgaan.

Magazine

Afgelopen vrijdag viel het laatste nummer van Promise op de mat. Hierin lezen we het afscheidsartikel van Gerard Feller1 en het introductieartikel van ds. Roelof Ham.2 De voormalige voorzitter Feller heeft ook nog een inhoudelijk artikel voor het blad geschreven: Weekenden: Bijbels omgaan met spanningen.3 De kersverse voorzitter heeft ook een inhoudelijk artikel in het laatste nummer: Gods uitzonderlijke schepping.4 Uit dit artikel blijkt dat Ham in het voetspoor wil treden van zijn voorganger door creationistisch te denken over de schepping en Intelligent Ontwerp te ontdekken in deze werkelijkheid. Helaas is dit mooie artikel van Ham tegelijkertijd ook het laatste artikel van hem in het blad. Het magazine stopt er namelijk mee. Op de achterkant lezen we waarom deze moeilijke keuze gemaakt is: “We hebben besloten te stoppen met het magazine. Het aantal abonnees is klein en de kosten zijn behoorlijk. Bovendien vraagt het iedere keer weer veel tijd, kunde en inzet om een blad te maken. Iets dat steeds moeilijker te realiseren is, zeker nu er met het vertrek van br. Gerard, veel expertise op dit vlak verdwijnt.” Het laatste nummer bevat ook nog een artikel van drs. Piet Guijt over genderdysforie en homofilie5, een artikel van drs. Willem Jan Pijnacker Hordijk over maagdenvlies en maagdelijkheid6 en een vertaling van een artikel van dr. Ashley Hales over Social Media.7

Online

Met het verdwijnen van het magazine is de stichting gelukkig niet ter ziele. De stichting wil moderniseren en online verder gaan. Dat doen ze door middel van de vernieuwde website www.stichtingpromise.com en Social Media. Op de achterkant van het laatste magazine staat: “We willen graag interviews gaan houden met denkers, theologen, ethici, schrijvers en anderen over onderwerpen die aansluiten bij de stichting. We denken dat we hierbij vanuit een ander medium met een iets ander accent, ook weer eigentijds het Koninkrijk van God en zijn [sic] kinderen mogen dienen.

Promise

Stichting Promise toetst allerlei maatschappelijke en geestelijke stromingen en denkwijzen, vooral op medisch en sociaal gebied, aan het Woord van God. De interkerkelijke stichting wil zich laten leiden door de Bijbel. De betrokkenen geloven dat ‘alleen dit het geïnspireerde woord van God is en alleen onfeilbaar gezag heeft’. Met hun bezig zijn willen ze vooral het Evangelie van Jezus Christus verkondigen.

Ten slotte

We wensen Gerard Feller samen met zijn vrouw veel zegen in hun verdere leven en bedanken hen voor alle inzet voor het blad. We wensen Roelof Ham een gezegende tijd toe bij stichting Promise. Van ’s Heeren zegen is immers alles gelegen. Wie weet kunnen we als organisaties, Fundamentum en Promise, samenwerken en zo, ieder op zijn of haar eigen wijze, het christelijke (lees: creationistische) geluid in Nederland versterken.

Voetnoten

  1. Feller, G., 2021, Afscheid van Gerard Feller, Promise 36 (4): 2-3.
  2. Ham, R., 2021, Het blad stopt! Het werk gaat door!, Promise 36 (4): 31-32.
  3. Feller, G., 2021, Weekenden: Bijbels omgaan met spanningen, Promise 36 (4): 4-7.
  4. Ham, R., 2021, Gods uitzonderlijke schepping, Promise 36 (4): 8-13.
  5. Guijt, P., 2021, Ontwikkelingen rond genderdysforie en homofilie in het licht van de Bijbel, Promise 36 (4): 14-20.
  6. Pijnacker Hordijk, W.J.A., 2021, Voor de bruid een doekje voor het bloeden? Maagdenvlies en maagdelijkheid, Promise 36 (4): 25-30.
  7. Hales, A., 2021, Social Media, Promise 36 (4): 21-24.