Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Pieter van Herwijnen (?-1768)

Begraafinschrijving van Pieter van Herwijnen (?-1768)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Pieter van Herwijnen (?-1768) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 27 september 1768 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen drie gulden. Pieter was weduwnaar van Johanna van Meerten.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 103. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.