Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Huijbert Lambertus van Meerten (1765-1769)

Begraafinschrijving van Huijbert Lambertus van Meerten (1765-1769)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Huijbert Lambertus van Meerten (1765-1769) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 10 augustus 1769 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen dertig gulden. Hij was de zoon van de heer Martinus Adrianus van Meerten.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 105. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.