Home » Genealogie » Begraafberichten van Hendrijn van Gelder (1742-1747) en Jan van Gelder (1744-1748)

Begraafberichten van Hendrijn van Gelder (1742-1747) en Jan van Gelder (1744-1748)

Begraafbericht van resp. Hendrijn van Gelder (1742-1747) en Jan van Gelder (1744-1748) zoals weergegeven in het boek van overledenen van Randwijk.

Hierboven zijn de begraafberichten van resp. Hendrijn van Gelder (1742-1747) en Jan van Gelder (1744-1748) weergegeven. 1 We kiezen ervoor dat Hendrijn in 1747 is overleden en Jan in 1748, maar het zou net zo goed andersom kunnen zijn omdat de naam of het geslacht niet wordt vermeld in het boek, het gaat om ‘een kindt’. Ze worden daarom hier bij elkaar besproken.
Hendrijn is op 1 november 1747 overleden in de avond tussen 10 en 11 uur en op 3 november begraven. Jan is op 3 juli 1748 overleden om twee uur ‘s nachts en op 6 juli 1748 begraven. Hendrijn en Jan zijn kinderen van Evert van Gelder (1707-1769) en Johanna van Meerten (?-1763).2

Voetnoten

  1. Voor beide afbeeldingen geldt dezelfde bladzijde van dezelfde bron: Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Randwijk, Overledenen 1727-1804, DTB 958, blz. 25. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1763-en-evert-van-gelder-1707-1769/.