Home » Genealogie » Begraafbericht van Jan van Gelder (1741-1741)

Begraafbericht van Jan van Gelder (1741-1741)

Begraafbericht van Jan van Gelder (1741-1741) zoals weergegeven in het boek van overledenen van Randwijk.

Hierboven wordt het begraafbericht van Jan van Gelder (1741-1741) weergegeven.1 Jan werd op 28 oktober 1741 begraven te Randwijk. Hij was een zoon van Evert van Gelder (1707-1769) en Johanna van Meerten (?-1763).2

Voetnoten

  1. Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Randwijk, Overledenen 1727-1804, DTB 958, blz. 19. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1763-en-evert-van-gelder-1707-1769/.