Home » Genealogie » Begraafbericht van Johanna van Meerten (?-1763)

Begraafbericht van Johanna van Meerten (?-1763)

Begraafbericht van Johanna van Meerten (?-1763) zoals weergegeven in het boek van overledenen van Randwijk.

Hierboven wordt het begraafbericht van Johanna van Meerten (?-1763) weergegeven.1 Zij werd op 11 augustus 1763 begraven te Randwijk. Zij was de vrouw van Evert van Gelder (1707-1769).2

Voetnoten

  1. Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Randwijk, Overledenen 1727-1804, DTB 958, blz. 36. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1763-en-evert-van-gelder-1707-1769/.