Home » Biodiversiteit » Albert Heijn brengt met oceaanactie een ode aan de Schepper (1): Nieuwe spaaractie bij supermarktketen

Albert Heijn brengt met oceaanactie een ode aan de Schepper (1): Nieuwe spaaractie bij supermarktketen

“En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels! En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeën; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde! Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag.”

(Genesis 1:20-23, SV)

Aan deze woorden werden gedacht toen supermarktketen Albert Heijn, in samenwerking met Naturalis en Studio Freek, met de spaaractie Expeditie Oceaan kwam. Een professioneel opgezette stickerspaaractie met als boegbeeld de bekende dr. Freek Vonk.1 Maandag 5 september 2022 was de aftrap van de spaaractie die loopt tot en met 2 oktober 2022. Het gaat om meer dan alleen het sparen van stickers. Albert Heijn heeft ook een prentenboek en een doeboek rond de actie uitgegeven. In Naturalis zijn de hele maand september ‘een zee aan activiteiten’.2 De komende tijd willen we in een zevenluik deze actie bespreken. In dit eerste deel vooral praktische informatie rond de actie, in het tweede deel de bespreking van het doeboek, in het derde deel de bespreking van het prentenboek, in het vierde deel de bespreking van het bewaaralbum, in het vijfde deel het samengestelde lespakket, in het zesde deel de overige materialen van Albert Heijn en in het zevende en laatste deel een bespreking van wat Naturalis en Studio Freek inhoudelijk aan de actie hebben bijgedragen. Met de samenwerkende partners verwachten dat de actie behoorlijk naturalistisch (in de zin van Universele Gemeenschappelijke Afstamming (UGA) en Deep Time (DT)) opgezet is, maar dat valt in de uitgaven niet of nauwelijks te bespeuren. De Albert Heijn probeert daarentegen aan te sluiten bij duurzaamheid en rentmeesterschap, een scheppingsopdracht die voor christenen ook ná de zondeval niet is verdwenen.

10 euro

Bij iedere 10 euro aan boodschappen en bij gezonde(re) actieproducten ontvangen klanten van Albert Heijn een pakje met kaartjes. Zo’n pakje bevat een negental stickers die in een bewaaralbum geplakt kunnen worden. Daarnaast staat er op de verpakking van de stickers evenals op het stickervel zelf een QR-code waarbij je doorgestuurd wordt naar de website Expeditie Oceaan.3 Je komt dan op de landingspagina van de actie en je kunt daar ook een podcast luisteren. Een deel van die podcasts hopen we te bespreken bij de bespreking van het bewaaralbum (deel 4 van dit zevenluik) een ander gedeelte bij het laatste deel (deel 5 van dit zevenluik). Mocht u zelf niet willen sparen, maar de plaatjes wel naar ons willen sturen dan kunt u een e-mail sturen naar info@oorsprong.info voor de adresgegevens.

Ten Slotte

Het is heel goed dat Albert Heijn, Naturalis en Studio Freek onze kinderen en ook ons als volwassenen bewust wil maken van Gods prachtige schepping. De oceanen zijn ‘voor onze ogen als een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk, Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt, Romeinen 1:20: Welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen’ (NGB artikel 2).4 Wellicht is de intentie van de organisatoren anders, maar de actie kan daar prima voor gebruikt worden. De actie wijst ook op de gebrokenheid van de wereld ná de zondeval en dat de oceanen niet meer zó zijn zoals God ze bedoeld heeft. Dat heeft er óók mee te maken dat menselijk gedrag, van walvisjacht tot het laten slingeren en overmatig gebruikmaken ván plastic, de biodiversiteit laat afnemen met alle gevolgen van dien. De mens is nalatig (geweest) in het vervullen van zijn scheppingsopdracht: een goed rentmeester (te) zijn. Dat dit niet zonder gevolgen is blijkt wel uit deze spaaractie. Is er nog een weg terug? De Heere weet het en hij zal niet laten varen de werken van Zijn handen, zoals verwoord staat in Psalm 138:8. Het is goed dat uw kinderen zich daar van bewust zijn. Omdat er bij de spaaractie niet of nauwelijks naturalistisch gedacht wordt als het gaat om het oorsprongsvraagstuk kunt u uw kind met een gerust hart de plaatjes laten sparen. Ze worden niet platgegooid met miljoenen/miljarden jaren of evolutiedenken, in de zin van universele gemeenschappelijke afstamming (UGA). Sluit je (daarom) aan en leer over Gods prachtige schepping! “Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.” (Openbaring 4:11, SV)

Voetnoten

  1. De spaaractie lijkt in samenwerking en uitvoering op de eerdere actie TOP Insecten, gehouden van 18 maart t/m 14 april 2019. Zie: https://www.naturalis.nl/volg-onze-verhalen/top-insecten-met-albert-heijn.
  2. https://www.naturalis.nl/museum/expeditie-oceaan.
  3. Het betreft deze pagina: https://www.ah.nl/acties/oceaan.
  4. Zie voor dit citaat: https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/artikel-2.