Home » Nieuwsbrief » Zorgen om onze gezondheid – Logos Instituut neemt de uitvoering van het congres van 22 oktober 2022 D.V. over – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 22-9-2022

Zorgen om onze gezondheid – Logos Instituut neemt de uitvoering van het congres van 22 oktober 2022 D.V. over – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 22-9-2022

‘De mens wikt, maar God beschikt. Of zoals de schrijver van het bijbelboek Spreuken zegt: ‘Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang’ (Spreuken 16:9, SV).‘ Zo begonnen we het voorwoord van een van de vorige nieuwsbrieven. We hadden niet kunnen denken dat de zorgen nog meer zouden toenemen. Onze lieve zevenjarige Jarco moest het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Hoewel we niet treuren als degenen die geen hoop hebben, is het gemis groot. Twee dagen na de begrafenis van onze lieve jongen moesten we zelf vanwege ernstig hartfalen opgenomen worden in het ziekenhuis. Al sinds mijn geboorte lijd ik aan de spierdystrofie van Becker en het hart kende al een afnemende pompfunctie, maar bleef jaren wel stabiel. Sinds een jaar is de pompfunctie echter zeer kritisch gedaald. Het resulteerde de afgelopen tijd in drie ziekenhuisopnames. Dit is de oorzaak dat ik erg moe ben en veel moet liggen. We hopen en bidden dat de medicijnen mogen aanslaan en dat de pompfunctie zal herstellen. Maar dat is allerminst zeker. Gelukkig is de Heere nog, onverdiend, goed en heeft Hij mij nog willen sparen voor vrouw en kinderen. “Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend.” (Psalm 77:20, SV)

Hartelijk bedankt voor al uw medeleven de afgelopen tijd! Dat heeft ons bijzonder goedgedaan (de via het Reformatorisch Dagblad gedeelde dankbetuiging vindt u onderaan deze nieuwsbrief). U zult ongetwijfeld begrijpen dat we met zoveel zorgen om eigen gezondheid geen congres kunnen organiseren. Er was echter al een hoop geregeld en het congres afblazen zou jammer zijn van al het voorbereidende werk. Gelukkig waren Kees van Helden en Albert Holtvluwer, van Logos Instituut bereid de uitvoering van het congres over te nemen. Ik ben Kees en Albert hier dankbaar voor. Volgende maand, op 22 oktober 2022 D.V., willen zij de uitvoering van het congres overnemen. Het congres zal worden gehouden in De Bron in Hardinxveld-Giessendam, Maasstraat 1. Zelf hoop ik wel het openingswoord te doen. Na het openingswoord hoop ik weer naar huis te gaan om te rusten. Mocht u een bezoek in ‘levende lijve’ niet aandurven of het niet aankunnen dan kunt u thuis op de bank of in uw bed toch het congres volgen. Marcel Vroegop, van Geloofstoerusting, zal namelijk de livestream verzorgen zodat u mee kunt kijken. De video’s zullen daarna apart op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) worden geplaatst zodat het ook op een later tijdstip terug te kijken is, ook de livestream zal via onze website te volgen zijn. Meer informatie over het congres is hier te vinden. Aanmelden is alleen mogelijk via de website vanLogos Instituut. Het vorige congres is hier in als geheel terug te kijken of hier als afzonderlijke lezingen. 

Programma

We hopen dat het een mooie dag zal worden. Na het openingswoord van Jan van Meerten spreekt nieuwtestamenticus en classicus dr. Benno A. Zuiddam over de rol van het Schriftgezag in de vroege kerk. Na deze theologische lezing wordt sterrenkundige dr. Peter Korevaar aan het woord gelaten. Hij zal spreken over de uniciteit van de aarde. Elke lezing wordt afgewisseld door een korte pauze zodat u even de benen kunt strekken of met uw buurman kunt praten. Na een kleine pauze spreekt (fysisch) geograaf drs. Hans Hoogerduijn over het rekolonisatiemodel. Hoogerduijn had deze week zijn lezing al gereed en dit zal een mooie ‘vertoning’ worden. Na Hoogerduijn en na de wat ruimere lunchpauze spreekt fytopatholoog dr. Gert H.J. Kema over de rol van schimmels in Gods schepping. Om half drie volgt moleculair bioloog dr. Peter Borger met een lezing over baranomen en soortvorming. De congresdag wordt afgesloten met een lezing van industrieel ecoloog dr. Gijsbert Korevaar over scheppingsgeloof en rentmeesterschap. In de avond kunt u nog thuis op de bank twee lezingen bekijken. De eerste is van bioloog en biochemicus dr. Todd C. Wood over biosystematiek en de tweede is van paleontoloog dr. Matt McLain over zoogdierachtige reptielen (mammal-like reptiles). De laatste twee lezingen zijn in het Engels. 

Top-5 van recent verschenen artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Mocht u zelf ook artikelen geschreven hebben of interessante artikelen tegengekomen zijn en deze graag willen delen via ons platform of onze mening daarover horen neem dan contact op via info@oorsprong.info. Hieronder een selectie van vijf artikelen:

(1) Albert Heijn brengt met oceaanactie een ode aan de Schepper (1): Nieuwe spaaractie bij supermarktketen (geschreven door Jan van Meerten).
(2) Waarom ik geen spijt heb van mijn handtekening onder de Nashvilleverklaring (geschreven door dr. Maarten Klaassen).
(3) De menselijke gewrichten: Meesterwerken van techniek – Prof. dr. Stuart Burgess op het ID-congres van Discovery Institute (lezing van dr. Stuart Burgess).
(4) Wetenschap kan raadsel schepping niet oplossen (geschreven door drs. Herman Ligtenberg).
(5) Theologie & evolutie: Genesis 1-11 als basis voor OT en NT – Dr. Mart-Jan Paul spreekt op scheppingscongres van 9 juni 2018 (lezing van dr. Mart-Jan Paul).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 21 oktober 2022 D.V.