Home » Genealogie » Zegel van Jacob Both van der Eem (?-?) uit 1599

Zegel van Jacob Both van der Eem (?-?) uit 1599

In Het Utrechts Archief is een zegel van Jakob Both van der Eem te vinden. Jakob was getrouwd met Bertha van Brakell, de dochter van Johan van Brakell en Johanna van Meerten.1 Hieronder een foto van het zegel en daaronder een korte beschrijving. Met dank aan Het Utrechts Archief voor het openbaar maken hiervan.2

Deze zegel is gemaakt van was. Aan de rand van het zegel staat .S. .IACOB.BOTH. .VANDEREEM. In het midden het helmteken met twee botvissen op de kroon. Het Utrechts Archief beschrijft het als volgt: “Een bot (platvis) in het hoofd vergezeld van drie leliën. Een half aanziende gekroonde traliehelm met (…) twee omgekeerde botten in de vorm van een omgekeerde keper.” Het zegel wordt gedateerd op 5 juli 1599 en maakt onderdeel uit van de zegels van het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde.

Voetnoten

  1. Het parenteel van dit laatstgenoemde echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1600-en-johan-van-brakell-1580/.
  2. https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mizig=316&miadt=39&miaet=1&micode=RDO_OA&minr=44385207&miview=ldt.