Home » Genealogie » Het achtste jaargang van het tijdschrift ‘Oud Rhenen’ en telgen uit het geslacht ‘Van Meerten

Het achtste jaargang van het tijdschrift ‘Oud Rhenen’ en telgen uit het geslacht ‘Van Meerten

Al heel wat jaren bestaat de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken (HVOR). Zij geven ook het tijdschrift ‘Oud Rhenen’ uit. We doorzoeken deze tijdschriften op telgen uit het geslacht ‘Van Meerten’. Hieronder de achtste jaargang (1989).1

In het derde nummer van deze jaargang wordt in een artikel de geschiedenis van het Stuivenes(t) verhaald. Het betreft een eeuwenoude boerderij te Achterberg. De boerderij was tegen overblijfselen van een middeleeuwse donjon aangebouwd. Het land Stuvenest besloeg 16 morgen en was gelegen op Velderbroek. In een akte van 1494 wordt Stuvenest gelokaliseerd. Daarin komt ook een ‘Van Meerten’ voor. Ik citeer:

“Een huysinge hofsteden erve ende landt hoge ende laghe wilt ende tam te velde dat Wilhem van Hoeven in pacht sit daer boven naest leyt svriesensteghe beneden een hoeff lants bruyct Jan van Meerten noch die voorsz hoeff lants naest den voersz huys Stuvenest gelegen soit Jan van Meerten bruijct.”

Het goed lag dus aan de Friesesteeg. De scribent merkt op dat er daar altijd een verhoging in het landschap heeft bevonden. Mogelijk verklaart dit de naam Stuve nes. De heuvel is voor 1989 grotendeels afgegraven. Wie de genoemde Jan van Meerten is, is mij (nog) niet bekend.

Voetnoten

  1. https://oudrhenen.nl/wp-content/uploads/2023/03/or-1989.pdf.