Home » Betuwse streekgeschiedenis » Wie is de genoemde G. van Meerten uit het kasboek van de pannenfabriek?

Wie is de genoemde G. van Meerten uit het kasboek van de pannenfabriek?

In het meinummer van De Baron schreef Joke Honders over het kasboek van een pannenfabriek te Lienden. In die tijd waren er in de Gemeente Lienden twee pannenfabrieken, waarvan die te Ingen de grootste was.1 In de Liendense fabriek had Albert de Bruin (1839-1918) een leidinggevende functie. Hij streek per week een gulden extra als ‘bazengeld’ op. Honders kreeg, dankzij de achterkleindochter van deze Albert, inzage in het kasboek en schreef er een lezenswaardig artikel over.2

In de fabriek waar dakpannen werden vervaardigd, werkten uiteraard ook diverse arbeiders. Honders noemt er een tiental. Ze geeft aan dat deze arbeiders 80 cent per dag verdienden. Onder de arbeiders noemt Honders ook G. van Meerten. Wie was hij? Met dank aan de achterkleindochter van Albert komen we meer over hem te weten.3 In de weeklijst van 4 juni 1892 wordt aangegeven dat G. van Meerten vier een halve dag heeft gewerkt. Hij kreeg daarvoor 50 cent per dag en dus werd in totaal 225 cent aan hem uitgekeerd. Bij navraag blijkt het hier te gaan om Gevert van Meerten (1877-1953). Gevert was een zoon van Peter Hendrik van Meerten (1852-1911) en Cornelia van Merkestein (1852-1927) en de latere schoonzoon van de ‘panovenbaos’ Albert de Bruin. Op 12 februari 1902 trouwde Gevert namelijk met Hendrika Willemina de Bruin. Hij had overigens in 1897 al een kind bij haar verwekt. Deze Hendrika Willemina, geboren op 28 maart 1898, werd bij het huwelijk in 1902 erkend als Hendrika Willemina van Meerten (1898-1991).4 Overigens is Gevert niet de enige ‘Van Meerten’ die een ‘Albertsdochter De Bruin’ aan de haak heeft geslagen. Zijn broertje Jan van Meerten (1884-1966) trouwde op 19 december 1906 met Maartje Susanna de Bruin (1886-1956), het zusje van Hendrika Willemina. Of Jan ook in de pannenfabriek heeft gewerkt is mij (nog) niet bekend, volgens de huwelijksakte van zijn zoon Albertus van Meerten (1909-2000) was hij wel steenfabrieksarbeider.5

Vijftig cent

Waarom krijgt Gevert 50 cent in plaats van de genoemde 80 cent? Op 4 juni 1892 is Gevert vijftien jaar oud en daarmee nog minderjarig. Kennelijk was 80 cent het arbeidsloon voor volwassenen en 50 cent het loon voor een minderjarige. In het artikel van Honder worden ook nog H. de Bruin en Joh. de Bruin genoemd. Dit zijn de zoons van Albert en daarmee (latere) zwagers van Gevert: Hendrik de Bruin (1869-?) en Johannes de Bruin (1873-1940). De hierboven genoemde Albertus van Meerten was getrouwd met Cornelis Clasina van Lutterveld (1907-1978). Zij was de dochter van Klaas van Lutterveld (1871-1908). Dit is vermoedelijk dezelfde als één van de tien arbeiders die worden genoemd door Honders. Zo blijkt de (latere) familie ‘De Bruin’ breed ingezet te zijn bij de werkzaamheden rond de pannenfabriek.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het De Baron. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2023, Wie is de genoemde G. van Meerten uit het kasboek van de pannenfabriek?, De Baron 6 (4): 12-13. De Baron is het blad van de Historische Kring Kesteren & Omstreken (www.hkko.nl).

Voetnoten

  1. Monumenten Inventarisatie Project Rivierenland, Lienden geemeentebeschrijving, p. 10. Te raadplegen via: https://020apps.nl/mip/beschrijvingen/Lienden.pdf.
  2. Honders, J., 2023, Lienden/Ommeren. Over een pannenfabriek en perceelsnamen, De Baron 6 (2): 16-19.
  3. Zij stuurde namelijk, via Joke Honders, foto’s op van twee bladzijden én gaf ook extra informatie over de samenstelling van de familie.
  4. Ten tijde van het schrijven van dit artikel wordt het parenteel van Gevert en Hendrika Willemina verder aangevuld via de website ‘Oorsprong’: https://oorsprong.info/parenteel-van-gevert-van-meerten-1877-1953-en-hendrika-willemina-de-bruin-1877-1957/.
  5. Ten tijde van het schrijven van dit artikel wordt het parenteel van Jan en Maartje Susanna verder aangevuld via de website ‘Oorsprong’: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1884-1966-en-maartje-susanna-de-bruin-1886-1956/.