Home » Genealogie » Doopinschrijving van Maria van Meerten (1663-?)

Doopinschrijving van Maria van Meerten (1663-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Maria van Meerten (1663-?) weergegeven.1 Op 16 augustus 1663 werd jonckdocghter Maria van Meerten gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Haar moeder is Anneke van der Eem (?-?) en haar vader is Adriaen van Meerten (?-?).2 Het echtpaar zijn ledematen van de gemeente en de vader en moeder zijn óók doopgetuigen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 14. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker en mooier: www.rarivierenland.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-adriaen-van-meerten-en-anneke-van-de-eem/.