Home » Genealogie » Verkoop van ongeveer drie mergen land door de nazaten van Klaas (Jansen) van Meerten en Willemke (Cornelissen) van Ingen

Verkoop van ongeveer drie mergen land door de nazaten van Klaas (Jansen) van Meerten en Willemke (Cornelissen) van Ingen

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 352 weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat om de verkoop van een stuk van ongeveer drie morgen bouwland door de familie Van Meerten. Meer dan vijftien jaar geleden was dit stuk één van de kernstukken die het genealogisch onderzoek naar mijn voorgeslacht verder hielp.1

De verkoop- en transportakte luidt in transcriptie als volgt:

Cornelis van Meerten en Grietje Vonck egteluijden (haec cum tutore marito), Jacoba van Grootveld weduwe en boedelhoudersche van Jan van Meerten (cum tutore filio) Claas van Meerten, Theodora, Willemijntje en Jerephaes van Meerten, meerderjaarige kinderen van Jan van Meerten en Jacoba van Grootveld en de rato caveerende voor haar minderjaarige kinderen, broeders en zusters met naame Jannigje, Jan Willem, Maria, Frederic, Johannes en Jacoba van Meerten, Antonij Vonck als in huwelijk gehad hebbende Johanna van Meerten, Pelgrom en Willem Vonck, sijne meerderjarige kinderen, vendiderunt aan Hillebartus van Zetten en Johanna Westerlaken egteluijden ongeveer drie mergen bouwlant onder Meerten, oost mevrouw douairaire van Delen, west de Ommerse sijveling, noorden de heer Wittert en zuijden Gijsbert van Meenen ofte etc., voor 72 guldens, vermogens transport van den 20 januarij 1775, vide ’t signaat van Ommeren folio 151 verso. Geregistreerd den 13 januarij 1776.

#Solvit 40 penning met f. 1-16-: den 2 Januarij 1775#”

Uit deze akte van verkoop en transport kunnen we heel veel leren over de genealogie van het geslacht Van Meerten. Zeker als we deze naast de al beschikbare gegevens leggen. Hier worden alle (op dat moment nog in leven zijnde) kinderen en kleinkinderen van Klaas (Jansen) van Meerten en Willemke (Cornelissen) van Ingen weergegeven. De kinderen van dit echtpaar waren Marijke (in 1736 op ongeveer zestienjarige leeftijd overleden), Cornelis (getrouwd met Grietje Vonck), Jan (getrouwd met Jacoba van Grootveld), Johanna (getrouwd met Antonij Vonck) en Krijn van Meerten (vóór 1771 overleden). Met uitzondering van Cornelis zijn deze kinderen op de datum van deze akte al overleden. Krijn is helemaal uit het zicht verdwenen, hij was wel getrouwd (met Cornelia de Haas) maar is vermoedelijk kinderloos overleden. Johanna is ook al overleden en twee van haar kinderen zijn nog in leven Pellegrom en Willem. Deze zijn meerderjarig, in 1775 resp. 26 en 21 jaar oud. Trijntjen en Willemijntje zijn dan hoogstwaarschijnlijk jong overleden. We komen er zo ook achter dat Jan van Meerten waarschijnlijk in het jaar 1773 of 1774 is overleden. Op 23 februari 1772 leefde hij nog2 en op 2 januari 1775 leefde hij niet meer.3 Hij werd dus ongeveer vijftig jaar oud.4

We leren bovendien dat vier van de tien kinderen van Jan en Jacoba meerderjarig zijn, en dat de overige zes nog minder jarig zijn. De oudste lijkt Claas (hij treedt namelijk op als voogd voor de kinderen), daarna Theodora, Willemijntje en Jerephaes. Minderjarige kinderen zijn Jannigje, Jan Willem, Maria, Frederik, Johannes en Jacoba. Van Theodora, Jan Willem, Maria en Johannes is vooralsnog niets bekend. Willemijntje is rond 1750 geboren, Jannigje rond 1759, Frederik rond 1766 en Jacoba rond 1770. Als men de leeftijd goed heeft ingeschat tijdens het overlijden. De kinderen van Cornelis en Grietje worden niet weergegeven, waarschijnlijk omdat beiden ouders nog in leven zijn. Het land van drie morgen is hieronder getekend, met de buren en omgeving. De Ommerse sijveling is een dwarsdijkje met een sloot ‘om bewoners van lager gelegen delen van het rivierengebied te beschermen tegen het water’.5 Nabij Ommeren, in de polder Meerten, is nog steeds een straat te vinden met de naam Zijveling, deze loopt van het Lingemeer tot aan de Provincialeweg N320 (op de hoek van deze straat en de provinciale weg is het Streekmuseum Baron van Brakell te vinden).6 Of dit dezelfde straat is, is mij (nog) niet bekend.

Voetnoten

  1. Bron voor deze belofte: Osenvorenreeks, Nummer A272 (maart 2006), Protocol van Bezwaar Kerspelen Meerten & Aalst, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 243, 1739-1802, blz. 152. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.
  2. Ziende op de doopinschrijving van Metje van de Waal (1772-1852): https://oorsprong.info/jacoba-van-grootveld-als-doopgetuige-aanwezig-bij-doop-metje-van-de-waal-1772-1852/.
  3. Ziende op de akte hierboven.
  4. Jan werd gedoopt op 13 februari 1724 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-jan-van-meerten-1724-%c2%b11774/.
  5. Bron voor zijveling: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zijveling.
  6. Zie: https://kadastralekaart.com/woonplaatsen/ommeren/3381/0214300000000463/adressen.