Home » Genealogie » Jacoba van Grootveld (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Metje van de Waal (1772-1852)

Jacoba van Grootveld (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Metje van de Waal (1772-1852)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Metje van de Waal (1772-1852) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jacoba van Grootveld (?-?) aanwezig. Jacoba was de huisvrouw van Jan van Meerten (1724-?). Metje van de Waal werd op 23 februari 1772 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Ingen en is geboren op 19 februari 1772. De ouders van Metje waren Jan Willemse van de Waal (?-?) en Jannetje van Hoeven (?-?).

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 5. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.