Home » Genealogie » Doopinschrijving van Anneken van Meerten (1675-?)

Doopinschrijving van Anneken van Meerten (1675-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Anneken van Meerten (1675-?) weergegeven.1 Op 27 juni 1675 werd jong dochter genaemt Aeltjen van Merten gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Haar vader is Adriaen van Meerten (?-?) en haar moeder is Petronella Peterss van Roothuijsen (?-?). Het echtpaar zijn ledematen van de gemeente Ingen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 42. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.