Home » Betuwse streekgeschiedenis » Verkoop- en transportakte van een stuk land van anderhalve morgen van Hendrik van Meerten (±1734-1807) en zijn vrouw

Verkoop- en transportakte van een stuk land van anderhalve morgen van Hendrik van Meerten (±1734-1807) en zijn vrouw

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 412 weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat over Hendrik van Meerten (±1734-1807) die een stuk land verkoopt en transporteert aan Frans Wijkniet.1

Het gaat om de verkoop en het transport van een stuk land in het Ingenscheveld aan de Steeg te Ingen. In het Ingenscheveld hebben de Van Meertens al eerder bezit gehad.2 De verkoop- en transportakte hieronder laat zien dat Hendrik niet al het land verkocht heeft, hij blijft ten oosten van de anderhalve morgen nog een stuk land houden. De akte luidt als volgt:

Hendrik van Meerten en Adriaantje van de Peppel egteluijden, haec cum tutore marito, hebben verkogt en getransporteerd aan Frans Wijkniet en sijne erven anderhalve mergen met weiland in het Ingenscheveld aan de Steeg, oost Hendrik van Meerten, west en zuijd den Armen van Ingen, noord de Steeg ofte wie etc., zijnde vrij erf en goed, dijk, thijns en erfpagt, vrij, niet bezwaart als met ’s heeren lasten en schattingen, rechten en servituten als van ouds en met recht. Bekennende transportanten van de koopspenningen ad tweehonderd en veertig guldens Hollands ten vollen te zijn voldaan onder belofte van vrijing en whaaring en van alle ongelden te zuiveren tot den jaare 1766 inclusive, voorts onder generaal verband van persoonen en goederen, renuncitatie en submissie als haar rechten, vermogens transport van den 20e julij 1767 door transportanten en geërfde getuigen betekend en geschreven op een zegul van 16 stuijvers. Geregistreerd den 27e november 1768.

#Solvit den 40e penning met 6 gulden den 6e julij 1767.#”

In oktober 1768 wordt dit land nogmaals genoemd, het bovenstaande kaartje in woorden uitgetekend en de naam van Hendrik van Meerten genoemd. Deze akte verwijst naar een magescheid van 4 oktober 1768 waar het stuk land wordt aanbedeeld aan de kinderen van Frans Wijkniet (weduwnaar van Agneta Heshusius).3

Voetnoten

  1. Bron voor deze transportakte: Osenvorenreeks, Nummer A220 (juli 1997), Protocol van Bezwaar kerspel Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 235, 1739-1791 (4e deel 1765-1770), blz. 29. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.
  2. Mijn artikel daarover verscheen in het meinummer 2023 van De Baron en is inclusief bronvermelding hier te vinden: https://oorsprong.info/leenaktenboek-over-vijf-morgen-land-te-ingen-een-bruikbaar-puzzelstuk/.
  3. Bron: Protocol 413 in Osenvorenreeks, Nummer A220 (juli 1997), Protocol van Bezwaar kerspel Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 235, 1739-1791 (4e deel 1765-1770), blz. 29-30. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.