Home » Muziek » ‘Vaste rots van mijn behoud’ en Augustus Montague Toplady (1740-1778)

‘Vaste rots van mijn behoud’ en Augustus Montague Toplady (1740-1778)

Vaste rots van mijn behoud’. Dit lied betreft een vrije vertaling, door dichteres Jacqueline van der Waals (1868-1922), van ‘Rocks of ages, cleft for me’ van de Calvinist en liedschrijver Augustus Montague Toplady (1740-1778). Het lied wijst heen naar het volbrachte werk van Christus voor doodschuldige zondaren. Niet eigen kracht maakt zalig, maar alléén het toegepaste werk van de Heere Jezus Christus aan zondaarsharten. Voor wie dat hartenkennis is: een grote troost! Hieronder het lied gedeeld in twee versies en daaronder de lyrics.

Vers 1,2 en 4 gezongen door Urker zangers

Alle verzen gezongen

Lyrics

1 Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

2 Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

3 Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirre of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

4 Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit de aardse woon
opklimt tot des rechters troon, —
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.