Home » Genealogie » Van Meerten en de inventaris van het archief van de familie Van Eck van Panthaleon door het Nationaal Archief

Van Meerten en de inventaris van het archief van de familie Van Eck van Panthaleon door het Nationaal Archief

In het Nationaal Archief is veel informatie te vinden over de familie Van Eck van Panthaleon. Telgen uit deze familie zijn getrouwd met telgen uit het geslacht ‘Van Meerten’. In het document ‘Inventaris van het archief van de familie Van Panthaleon van Eck, 1398-1946’ komen diverse telgen uit dit geslacht voor. Graag zou ik zelf naar het Nationaal Archief gaan om de beschreven documenten te bestuderen, maar dat is qua gezondheid momenteel niet mogelijk.

Bartholomeus van Eck

Onder het kopje ‘Lijst van zegels betreffende het geslacht Van Eck’ komt Bartholomeus van Eck voor. Hij is de broer van Bertha van Eck van Panthaleon die met Dirck van Meerten getrouwd is.1 Het valt op dat de grafsteen van deze Bartholomeus van Eck en Katryn van Meerten (zijn vrouw) niet besproken wordt in deze inventaris. We lezen in deze inventaris over zijn zoon Johan van Eck: “Johan van Eck, 27-4 1553 wonende te Amersfoort, die van zijn overled [sic] vader Bartholomeus een Geldersch leengoed in kerspel Ingen heeft geerfd, en die zich volgens verklaring van zijn oom Hendrik van Eck, de broer van zijn overleden vader Bartholomeus, “buijten allen zijnen vrunden danck ende consent in den huijwelijcke gegeven heeft”. Barth lomeus [sic] en Hendrik waren, te zamen met een zuster die getrouwd was met Johan Vonck, en met een zuster die getrouwd was met Dijrck van Marte kinderen van den in 1553 reeds overleden Johan van Eck.

Welke dochter met Johan Vonck getrouwd is, is mij (nog) niet bekend. Bertha van Eck van Panthaleon is echter met Dirck van Meerten getrouwd. Johan van Eck en Aleijda van Meeckeren hebben dus ten minste vier kinderen gekregen: Hendrik, Bartholomeus , N.N. en Bertha. Over deze Bartholomeus, als de Heere het geeft, later meer.

Anna Barbara van Meerten-Schilperoort

Bij varia op bladzijde 59 lezen we over stuk 348. Het gaat om het boekje ‘Vergeet ons niet’ dat in 1850 te Amsterdam verscheen en geschreven is door A.B. van Meerten. We lezen: “Als schoolprijs toegekend aan Francois Marinus baron van Eck (XI) te Elburg 1850 juni 29.” Schrijfster Anna Barbara Schilperoort was de vrouw van predikant Hendrik van Meerten.2

Derick van Meerten

Onder de kop ‘Wapen-afbeeldingen betreffende leden of takken van het geslacht Van Eck en aanverwante geslachten’ komen we bij stuk 376 Derick van Meerten tegen. We lezen: “Grafzerk in de Hervormde kerk te Ingen van Derick van Meerten (+ 20 december 1568) en Bertha van Eck (+ 7 september 1531), zijn echtgenoote. Met kwartierwapens Van Meerten, Van Eck, Van Eck, Van Meeckere. Gewasschen teekening. z.d.” Het gaat om een tekening van de grafsteen van Derick (of: Dirck) van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon.3

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
  2. Het boekje ‘Vergeet ons niet’ is te raadplegen via Google Books: https://books.google.nl/books?id=U6xZAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false. De huwelijksinschrijving van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/eerste-huwelijksinschrijving-van-henrik-van-meerten-1766-1830-en-anna-barbara-schilperoort-1778-1853/.
  3. Een foto van deze grafsteen is hier te vinden: https://oorsprong.info/leenaktenboek-over-vijf-morgen-land-te-ingen-een-bruikbaar-puzzelstuk/.