Home » Genealogie » Eerste overlijdensakte van Marinus Teunis van Wijk (1912-1940)

Eerste overlijdensakte van Marinus Teunis van Wijk (1912-1940)

Overlijdensakte van Marinus Teunis van Wijk (1912-1940) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de eerste overlijdensakte van Marinus Teunis van Wijk (1912-1940) weergegeven.1 Op 7 september 1940 verscheen Gerrit Pothof voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem om aangifte te doen van het overlijden van Marinus Teunis. Gerrit was vijftig jaar oud en boekhouder van beroep. Hij verklaarde dat Marinus Teunis op 18 mei 1940 om twaalf uur in de middag is overleden in de leeftijd van acht en twintig jaar. Hij was landarbeider van beroep, geboren en woonachtig te Zoelen.2 Marinus Teunis was ongehuwd en een zoon van Peter Jan van Wijk (1875-1944) en Jantje Paulina van Meerten (1874-1946). Peter Jan was landarbeider van beroep en Jantje Paulina zonder beroep. Het echtpaar woonde te Zoelen.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Arnhem, overlijdensakten, 1940, aktenummer 847. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-marinus-teunis-van-wijk-1912-1940/.