Home » Genealogie » Tweede overlijdensakte van Hubertine Caroline van Meerten (1831-1900)

Tweede overlijdensakte van Hubertine Caroline van Meerten (1831-1900)

Tweede overlijdensakte van Hubertine Elise van Meerten (1831-1900) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Leiden.

Hierboven wordt de tweede overlijdensakte1 van Hubertine Elise van Meerten (1831-1900) weergegeven.2 Op 28 april 1900 werd door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Leiden een uittreksel ontvangen uit het overlijdensregister van de Gemeente Houten. Daaruit blijkt dat Hubertine Elise op 14 april 1900 aldaar is overleden in de leeftijd van acht en zestig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Amsterdam en woonachtig te Leiden.3 Zij was de ongehuwde dochter van wijlen de echtelieden Lambert van Meerten (1792-1847) en Guillelmine Caroline Vosmaer (1797-1881).4

Voetnoten

  1. De eerste overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/eerste-overlijdensakte-van-hubertine-elise-van-meerten-1831-1900/.
  2. Burgerlijke Stand, Gemeente Leiden, overlijdensakten, 1900, aktenummer 385. Te raadplegen via de website van Erfgoed Leiden en Omstreken: www.erfgoedleiden.nl.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hubertine-elise-van-meerten-1831-1900/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-lambert-van-meerten-1792-1847-en-guillelmine-caroline-vosmaer-1797-1881/.