Home » Genealogie » Eerste overlijdensakte van Guillelmine Caroline van Meerten (1833-1900)

Eerste overlijdensakte van Guillelmine Caroline van Meerten (1833-1900)

Eerste overlijdensakte van Guillelmine Caroline van Meerten (1833-1900) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de eerste overlijdensakte van Guillelmine Caroline van Meerten (1833-1900) weergegeven.1 Op 23 april 1900 verscheen mr. Pieter Gratama (1847-1925) voor de Ambtenaar van Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem om aangifte te doen van het overlijden van Guillelmine Caroline. Pieter was een en vijftig jaar oud en rechter bij de arrondissementsrechtbank van beroep. Hij deed de aangifte samen met Hendrik van Lill (±1845-?), vijf en vijftig jaar oud en conciërge van beroep. Zij verklaarden dat Guillelmine Caroline op maandag 23 april 1900 om één uur in de nacht is overleden in de leeftijd van zeven en zestig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Amsterdam en woonachtig te Leiden.2 Guillelmine Caroline was de ongehuwde dochter van wijlen de echtelieden Lambert van Meerten (1792-1847) en Guillelmine Caroline Vosmaer (1797-1881).3 In leven was eerst genoemde Referendaris bij het Departement van Financiën en laatst wonende te Jutphaas. De moeder laatst wonende te Leiden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Arnhem, overlijdensakten, 1900, aktenummer 435. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-guillelmine-caroline-van-meerten-1833-1900/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-lambert-van-meerten-1792-1847-en-guillelmine-caroline-vosmaer-1797-1881/.